Aller au contenu principal

Verpleegkundige M/V/X

Ref 2576555

Geactualiseerd op 24 juni 2022 via CPAS D'UCCLE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Het OCMW van Ukkel,
Alsembergsesteenweg, 860
1180 Ukkel
 

 Zoekt:
 

EEN VERPLEEGKUNDIGE (m/v) voor de rusthuizen - CONTRACT VOOR ONBEPAALDE DUUR- 3/4 TIJD.


Afsluiting: 15/07/2022


Functiebeschrijving

Opdracht:

 

Bijdragen tot een verrijkende en autonome leefomgeving voor alle bewoners, en indien nodig van een humaan levenseinde, door het garanderen van de ondersteuning van alle bewoners naargelang hun behoeften en geïndividualiseerd project, in samenwerking met het voltallige personeel, via kwalitatieve zorg tijdens de volledige duur van het verblijf.

De werknemer handelt in samenhang met het leefproject van het rusthuis en het handvest van de waarden.

 

De voornaamste functies:

Volledig Werktekening op aanvraag aan de Personeel dienst (02/370.75.83 - Sarah Wybauw of 02/370.76.26 - Sabrina Chrispeels)

Verpleegkundige taken uitvoeren          

 • Verricht technische verpleegkundige handelingen, hygiënische verzorging en handelingen die door artsen zijn opgedragen;
 • Neemt parameters van de bewoners (bv. temperatuur, bloeddruk, enz.);
 • Zorgt voor voorraadbeheer, bestelling en ontvangst van geneesmiddelen, waaronder verdovende middelen;
 • Bereidt op basis van het medisch voorschrift de medicatie voor, controleert ze en dient ze toe;
 • Staat in voor de goede uitvoering van de handelingen die aan de zorgkundigen en logistieke hulpen zijn toevertrouwd, en neemt eraan deel; 
 • Waakt over de gezondheidstoestand van de bewoners en deelt zijn of haar observaties  mondeling en schriftelijk mee; 
 • Neemt deel aan de aflossing van de dienst om de zorgcontinuïteit te waarborgen;
 • Neemt deel aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg; 
 • Voert administratieve taken uit in verband met de bewoners;
 • Registreert de gegevens van de bewoners en de uitgevoerde verpleegkundige behandelingen;
 • Neemt deel aan het bijhouden van het individuele zorgdossier en de bijlagen daarvan (bijv. registers, verslagen, enz.) en houdt zich aan het zorgplan;
 • Volgt de oproepen van de personen op en doet de transcriptie ervan;
 • Neemt deel aan de uitwerking van zorgprocedures;
 • Neemt deel aan de ontwikkeling van het zorgplan, de evaluatie en eventuele wijziging ervan;
 • Gebruikt preventieve heftechnieken en veiligheidsregels voor de installatie en mobilisatie van bewoners.

De bewoners begeleiden / de relationele dynamiek steunen      

Andere activiteiten        


Profielbeschrijving

Profiel:

Vereist diploma: Bachelor of brevet in verpleegkundige verzorging 

Vereiste vaardigheden : 

Technische competenties:

 • Kennis van wettelijke voorschriften in verband met de functie;
 • Kennis van de procedures en de werking van de dienst;
 • Informaticakennis: Office (Word, Excel, Outlook), online-opzoekingen en functiespecifieke software;
 • Kennis van verschillende vormen van pathologieën (ondervoeding, dementie....) in verband met veroudering;
 • Kennis van en kunnen gebruiken van evaluatieschalen in verband met de gezondheidstoestand (vb: Katz; MNA...);
 • Kennis van EHBO.
 • Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 - 10).

Algemene competenties:

 • Informatiebeheer: begrijpen, opnemen, analyseren van informatie.
 • Takenbeheer: uitvoeren van taken, werk structureren, oplossen van problemen.
 • Relatiebeheer: communiceren, actief luisteren, werken in team en dienstgericht handelen.
 • Beheer van persoonlijk functioneren: blijk geven van respect, zich aanpassen, blijk geven van betrouwbaarheid, van engagement, stress beheren en doelen bereiken.

Voordelen van de betrekking

Wij bieden:

* Een contract voor onbepaalde duur- 3/4 tijd;

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst;

* Maaltijds cheque

* Een gevaloriseerde anciënniteit;

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten);

* Specifieke opleidingen;

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid: 

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn)

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98


Extra informatie
Werkplek Uccle, België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Gëinteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!!

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling

 • Uccle
 • Gezondheid
 • Deeltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
CPAS D'UCCLE
Contactpersoon
MADAME Wybauw Sarah
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
candidatures@cpasuccle.be