Aller au contenu principal

Pension Officer (< 26 jaar - SBO contract) M/V/X

Ref 2727268

Geactualiseerd op 24 juni 2022 via SERVICE FEDERAL DES PENSIONS-FEDERALE PENSIOENDIENST

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Momenteel zijn er 5 vacatures binnen de Federale Pensioendienst (Zuidertoren, 1060 Brussel), en meer bepaald in de departementen Pensioenrechten, Pensioenbetalingen en Gegevensbeheer.

Het departement Pensioenrechten?

Dat is het departement dat de ingangsdatum bepaalt en de pensioenen van werknemers (privésector) en van ambtenaren (overheidssector) berekent. Daarnaast bepaalt het departement het pensioenbedrag in het kader van een raming of een pensioenaanvraag en onderzoekt het recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De medewerkers van dit departement staan in direct contact met de burgers via het Contact Center en de verschillende gewestelijke kantoren te Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Turnhout en Vlaams Brabant en Brussel.

Het departement biedt een gevarieerde job waarin persoonlijke evolutie mogelijk is, met name binnen de projectgroepen, die een van de sterktes van de FPD zijn.

Het departement Pensioenbetalingen?

Dat is het departement dat verantwoordelijk is voor de betaling van bijna 45 miljard euro per jaar, wat neerkomt op meer dan 25% van de begroting en de grootste brok overheidsuitgaven van de Belgische staat vormt. Je bij ons aansluiten, dat is actief bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de 2.500.000 gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden die wij elke maand betalen!

Onze visie, die we met elk van onze medewerkers delen:

 • betalen: de rustpensioenen, overlevingspensioenen en andere uitkeringen voorzien door het stelsel van het openbaar ambt, van de werknemers en van de zelfstandigen correct en tijdig betalen;
 • communiceren: proactief communiceren, informeren en persoonlijke begeleiding bieden aan de gepensioneerde over zijn/haar betalingen en alles daarrond;
 • verenigen: onze zelforganiserende teams verenigen en samenbrengen rond de waarden van de FPD om netwerken en het delen van kennis te vergemakkelijken;
 • uitblinken: uitblinken in onze missie naar de burger toe en onze dienstverlening voortdurend verbeteren door middel van innovatieve projecten of initiatieven.

Het departement Gegevensbeheer?

Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de IGO en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.¿

De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid, die ongeveer 2500 medewerkers telt en de volgende opdrachten heeft:

 • Het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen.
 • Het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO (inkomensgarantie voor ouderen), op basis van gegevens die tot zijn beschikking worden gesteld. Het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden.
 • Het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en de IGO. De FPD verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren.
 • Het ondersteunen van het beleidswerk door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers. door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

Functiebeschrijving

De Federale Pensioendienst is op zoek naar toekomstige Pension Officers!

Pensioenen? Is dat niet saai?

Integendeel! Het pensioen en de afgeleiden daarvan zijn actuele thema's die bovendien enorm veel mensen aanbelangen. Kijk om je heen en je zult zeker en vast begunstigden van de FPD kennen. Wanneer we aan 'pensioen' denken, denken we aan de toekomst. Maar het spel wordt nu gespeeld!

Door bij de FPD te solliciteren, draag je niet alleen bij aan je eigen pensioen, maar ook aan dat van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden. 

De wereld van de pensioenen evolueert voortdurend in een samenleving die steeds sneller gaat.  Aanpassen en ontwikkelen zijn dan ook de kernwoorden. Maar we doen dat niet alleen. Want alleen gaan we sneller, maar samen gaan we verder. Dankzij dynamische en enthousiaste collega's en innovatieve projecten is een goede dienstverlening dus een zekerheid voor (toekomstige) gepensioneerden!

Ben je benieuwd hoe je kan bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle burgers?  Je vindt dit alles interessant, maar waaruit bestaat de functie precies?

Jouw voornaamste taak als Pension Officer bestaat erin om de pensioenwetgeving in de individuele dossiers toe te passen en de (toekomstig) gepensioneerden via verschillende kanalen (telefoon, mail, brieven, face-to-face) te adviseren.

Wees gerust! De pensioenmaterie is niet iets waarover we leren op de schoolbanken, dus worden intern de nodige opleidingen en een begeleidingstraject voorzien.


Profielbeschrijving

Jij: 

 • kunt vlot overweg met informaticatools en wij bieden je een dynamische en flexibele werkomgeving, waar digitalisatie en automatisering onvermijdelijk zijn; 
 • wenst (toekomstig) gepensioneerden zo goed mogelijk te helpen door te antwoorden op hun vragen en/of klachten en je communiceert daarbij helder, transparant en integer; 
 • waardeert in team werken en je draagt bij aan een goede werksfeer door je collega's op een proactieve manier te ondersteunen;
 • kan zelfstandig werken en hebt de wil en ambitie om jouw doelstellingen te behalen; 
 • hebt geen enkele moeite om informatie te integreren en bent bereid jezelf voortdurend te ontwikkelen; je zal geleidelijk aan complexere dossiers en vragen van burgers behandelen;
 • Deelnemen aan projecten waarin je interesse hebt? Je zal zeker de kans krijgen om een van onze werkgroepen te vervoegen die te maken hebben met automatisering, digitalisering, organisatiebeheer, kennisbeheer, enz. 

Sluit je snel aan bij onze teams! Zij zijn op zoek naar nieuwe collega's die graag een rol spelen in het goede beheer van de dossiers van onze (toekomstig) gepensioneerden.

 

Meer informatie over de functie?

Selectiedienst Federale Pensioendienst

Tel.: 02/529 24 10

E-mail: select@sfpd.fgov.be


Voordelen van de betrekking

Bij de FPD geniet je een aantal extra voordelen: 

 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • allerlei sociale voordelen 
 • mogelijkheid tot maaltijden aan democratische prijzen 
 • 26 verlofdagen (bij een voltijdse arbeidsregeling) en tot 12 extra verlofdagen
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • de Zuidertoren, die zich tegenover het station Brussel-Zuid bevindt en gemakkelijk bereikbaar is via de NMBS, de MIVB, de TEC en De Lijn. Bovendien beschikt de Federale Pensioendienst over een privéparking voor de personeelsleden.

Je vindt alle informatie (premies, extra toelagen enz.) en voordelen in verband met overheidsjobs op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 


Extra informatie
Werkplek Sint-Gillis, België
Soort overeenkomst : ABD
 • Sint-Gillis
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE FEDERAL DES PENSIONS-FEDERALE PENSIOENDIENST
Contactpersoon
MADAME Houthoofd Marika
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
select@sfpd.fgov.be