Aller au contenu principal

Administratief secretaris of Assistent - Juridische dienst M/V/X

Ref 2728900

Geactualiseerd op 23 juni 2022 via CPAS D'UCCLE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Het OCMW van Ukkel,
Alsembergsesteenweg, 860
1180 Ukkel
 

Zoekt:

EEN ADMINISTRATIEF SECRETARIS OF ASSISTENT (m/v) voor de juridische dienst- VOLTIJDS CONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN ÉÉN JAAR, eventueel verlengbaar.

Afsluiting: 10/07/2022


Functiebeschrijving

Opdracht :

Volledig Werktekening op aanvraag aan de Personeel dienst (02/370.75.83 - Sarah Wybauw of 02/370.76.26 - Sabrina Chrispeels)

De juridisch assistent is een administratief deskundige en dossierbeheerder.

Hij/zij voert administratieve en juridische taken uit binnen de Juridische Dienst. Hij/zij moet zich regelmatig naar andere diensten en extern verplaatsen.

Hij/zij analyseert dossiers, beheert repertoria en stelt samenvattingen op. Hij/zij formuleert voorstellen of bereidt ontwerpen van besluiten voor en maakt de genomen besluiten bekend.Hij/zij staat de juristen van de Juridische Dienst bij en werkt in een team van vier personen.

Hij/zij waakt over de evolutie van het OCMW in volledige overeenstemming met het recht en over de coherentie van het werk van het team in samenwerking met andere OCMW-diensten.

Hij/zij zoekt wetten en toelichtingen op die van toepassing zijn op specifieke gevallen. Hij/zij bestudeert de regelgeving die van kracht is (wetgeving, reglementen en richtlijnen) en volgt de wijzigingen op de voet. Hij/zij volgt de interessante evoluties in de rechtspraak om geschikte en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. 

Hij/zij zoekt de relevante rechtspraak en doctrine op via onder meer juridische databanken en andere beschikbare informatie en daarbij waakt hij/zij erover om de positie van het OCMW te ondersteunen.

Hij/zij schrijft juridisch gemotiveerde antwoorden op vragen die andere diensten stellen.

 

Voornaamste taken: 

 1. Instaan voor het secretariaat van de Juridische Dienst;
 2. Juridische bijstand bieden aan de juristen van de dienst met inbegrip van bepaalde administratieve taken;
 3. Instaan voor het dossierbeheer i.v.m. de huurwaarborgen; 
 4. De dossiers bestuderen, ze onderzoeken en oplossingen voorstellen;
 5. Adviezen en raad geven over juridische vragen;
 6. De verschillende diensten van het OCMW juridische en administratieve bijstand verlenen:
 7. Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers inzake betwisting van bevoegdheid:
 8. Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers i.v.m. onderhoudsplichtigen, voorlopige bewindvoerders, enz.;
 9. Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers op vlak van beroepsherinschakeling;
 10. Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers waarover een geschil is bij de Arbeidsrechtbank, het Arbeidshof of de burgerlijke rechtbanken;
 11. Uitwerken van contracten en overeenkomsten;
 12. Opstellen van verslagen, beraadslagingen, brieven, aantekeningen, enz.;
 13. Administratief werk, opzoekingen, documentatie;
 14. Diverse juridische en administratieve briefwisseling;
 15. Opvolgen van de wetgeving;
 16. Opstellen van verslagen van de vergaderingen.

Profielbeschrijving

Profiel:

Vereist diploma: 

 • Niveau B: Diploma hoger onderwijs van het korte type: bachelor in de rechten.
 • Niveau C: Diploma van het hoger secundair onderwijs

Vereiste vaardigheden : ;

 • Grondige kennis van sociaal, publiek en burgerlijk recht;
 • Communicatie- en contactvaardig;
 • Zin voor organisatie;
 • Zin voor synthese en analyse;
 • Goede redactionele vaardigheden;
 • Bewezen aanpassingsvermogen;
 • Luistervaardig;
 • Teamgeest;
 • Een goede beheersing van de volgende Microsoft Office-programma's: Outlook, Word en Excel.
 • Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede taal (Selor Art. 8 - 10).

Daarnaast bezit een juridisch assistent bij het OCMW van Ukkel de volgende eigenschapen:

 • Dienstgericht;
 • Kritische ingesteldheid;
 • Verantwoordelijkheidszin;
 • Nauwgezet;
 • Reactief;
 • Nauwkeurig en onpartijdig in zijn oordeel en evaluaties;
 • Zeer georganiseerd;
 • In staat om zich aan situaties en gesprekspartners in een multiculturele omgeving aan te passen;

Voordelen van de betrekking

Wij bieden:

 • Een voltijdscontract voor bepaalde duur van één jaar, eventueel verlengbaar ;
 • Een verrijkende en gevarieerse werkervaring;
 • Dynamische en solidaire collega's;
 • Gemotiveerde dienstverantwoordelijken die ondersteuning bieden en voor je klaar staan;
 • Extralegale voordelen (maaltidcheques, gratis MIVB abonnement, tussenkomst tot 80% voor SNCB, flexibele werkuren,enz;
 • Een gevaloriseerde anciënniteit;
 • Een zeer vlotte toegangkelijkheid (SNCB, MIVB, De Lijn)
 • De mogelijkheid om vormingen en supervisies te volgen

Extra informatie
Werkplek Uccle, België
Soort overeenkomst : ABD
Andere informatie :

Gëinteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!!

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling

 • Uccle
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
CPAS D'UCCLE
Contactpersoon
MADAME Wybauw Sarah
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
candidatures@cpasuccle.be