Aller au contenu principal

deskundige in de primaire processen M/V/X

Ref 2734299

Geactualiseerd op 23 juni 2022 via SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket).

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen.

Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.

De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het gerechtelijk wetboek, het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten.

U vindt alle bevoegdheden van de arbeidsrechtbank terug op de website van de hoven en rechtbanken.

Voor meer info: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl http://www.om-mp.be http://www.justitie.belgium.be


Functiebeschrijving

Als deskundige dossierbeheer in de primaire processen heb je volgende rollen en resultaatsgebieden:

1. Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder verantwoordelijkheid en onder supervisie van de magistraat, meewerken aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn (sub)afdeling.

Mogelijke taken:

- Overeenkomstig de regelgeving en strikte richtlijnen, voorbereiden of uitvoeren van justitiële beslissingen door middel van het analyseren en onderzoeken van verschillende elementen in een dossier, waarbij indien nodig, gevraagd wordt naar bijkomende informatie of verduidelijking

- Administratief afhandelen van dossiers met bijzondere aandacht voor de voortgang.

2. Als netwerker, binnen zijn expertisedomein, ontwikkelen en onderhouden van informele contacten teneinde bij te dragen tot een betere werking van de (sub)afdeling zelf en, in de mate van het mogelijke, tot een afstemming van de eigen processen op die van andere (sub)afdelingen binnen de zetel/het openbaar ministerie en de ketenpartners.

Mogelijke taken:

o Het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties

o Het uitwisselen van informatie en ¿best practices¿

o Deelnemen, samen met de magistraat, aan externe vergaderingen en opmaken van het verslag ervan

3. Als verantwoordelijke voor één of meerdere ondersteunende processen, instaan voor hun kwaliteit teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling van) de griffie.

Mogelijke taken:

- Ter beschikking stellen van documentatie aan de magistraten en administratieve oversten

- Voorbereiden antwoorden op de parlementaire vragen

- Voorbereiden van het werkingsverslag

- Beheren van de gerechtskosten

 

 

 

4. Als extern aanspreekpunt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, beantwoorden van vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. teneinde gefundeerde en rechtsgeldige informatie te verschaffen.

Mogelijke taken:

- beantwoorden van vragen die onder meer worden gesteld per brief, per telefoon, per email, aan het loket (eerste of tweede lijn)

- het stelselmatig op punt stellen van de eigen documentatie zodat op een accurate manier informatie kan worden gegeven

- doorgeven welke problemen er werden opgemerkt tijdens contacten met rechtzoekenden en partners


Profielbeschrijving

Gedragsgerichte competenties

- Je gaat om met problemen, zoekt zelfstandig naar oplossingen en alternatieven en voert de oplossing uit

- Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's

- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties Technische competenties

- Je beschikt over een goede kennis van de functie en van de werking van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel (bevoegdheden, ...)

- Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden

- Je beschikt over voldoende motivatie, interesse en voeling met het werkterrein

Diploma

Hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat)

 

Ervaring

Ervaring in administratieve ondersteuning en/of dossierbeheer is een pluspunt.

Opgelet: Graag willen wij u erop wijzen dat een indiensttreding uitgesloten is wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen.


Voordelen van de betrekking

Voordelen

- minimum 26 dagen verlof + 12 compensatiedagen + 3 reglementaire feestdagen + vervanging van de feestdagen die in weekend vallen en + eventuele brugdagen. Voor 2021 is dit bvb in totaal 46 dagen voor een voltijdse op jaarbasis

- uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

- voordelige hospitalisatieverzekering

- gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

- voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

- mogelijkheid voor een fietsvergoeding

- gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

- inspirerende en uitdagende werkomgeving en gemotiveerde collega's

- telewerk eventueel mogelijk Voor meer informatie: www.fedweb.be


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : AOD
  • Brussel
  • Administratie en boekhouding
  • Voltijds
  • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE
Contactpersoon
MONSIEUR Keppens Joël
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
joel.keppens@just.fgov.be