Aller au contenu principal

Beheerder Technische Uitrustingen M/V/X

Ref 2740926

Geactualiseerd op 23 juni 2022 via COMMUNE DE JETTE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.


Functiebeschrijving

De Beheerder·Beheerster Technische Uitrustingen garandeert een optimaal gebruik van de lokalen der gemeentelijke infrastructuren op het gebied van de veiligheid (toegang, brand, elektriciteit) en van het onderhoud in overeenstemming met de normen. Hij·Zij zorgt eveneens voor de goede werking van het passieve net en van de instrumenten voor telefonie teneinde een goede communicatie te verzekeren tussen de interne en externe gebruikers. Hij·Zij komt tussen als technische steun in de projecten Architectuur & Energie.

Als Beheerder·Beheerster Technische Uitrustingen organiseert u bezoeken op terreinen om informatie te verzamelen en bepaalde problemen te onderzoeken. U dient technische oplossingen voor te stellen en diagnose- en probleemoplossingswerkzaamheden uit te voeren op de volgende gebieden U zult verantwoordelijk zijn voor de volgende gebieden: Elektriciteit, Veiligheid (gebouwen en mensen), Toegangscontrole en Telefonie.

U maakt deel uit van een team dat belast is met :

Elektriciteit

 • Beheer van de onderhoudscontracten van bestaande installaties en leveringscontracten voor de nieuwe installaties in de administratieve gemeentegebouwen, scholen, sportgebouwen
 • Beheer van de elektrische installaties (wetgeving, controles, ...)
 • Zorgen voor de veiligheid van de gebruikers
 • Zorgen voor Rationeel Elektrisch Energiegebruik
 • Beheer van de alternatieve energiebronnen (fotovoltaïsche panelen)

Brand

 • De onderhoudscontracten van de bestaande installaties en de leveringscontracten voor de nieuwe installaties beheren
 • Zorgen voor de goede werking van de uitrustingen voor branddetectie (alarmborden , detectoren) , haspels , brandblustoestellen, gasdetectie, ...
 • Nauw samenwerken met de IDPB, DBDMH en andere controleorganisaties voor de aspecten aangaande de brandveiligheid in de gebouwen

Topdesk

 • Het programma met de informatie over elk gemeentegebouw updaten

Administratief en technisch beheer van onderhouds- en leveringscontracten

 • Deelnemen aan het uitwerken van een overheidsopdracht (marktprospectie, analyse van de oplossingen, opstellen van lastenkohiers, analyse van de offertes, onderhandeling, ...)
 • Beheer van het onderhoud (planning, bezoek ter plaatse, controle/opvolging van facturen en betalingen, ...)

Toegang tot de gebouwen

 • Beheer van de onderhoudscontracten van de bestaande installaties en van de leverings-contracten voor de nieuwe installaties
 • Beheer van de toegangsmiddelen tot de gemeentegebouwen (inbraakalarm, badges, sleutels, afstandbedieningen, videoparlofonie, ...)

Veiligheid in de gebouwen

 • Beheer van de onderhoudscontracten van bestaande gebouwen (alarmen, camera's) en leveringsconracten voor de nieuwe installaties in de administratieve gemeentegebouwen, scholen, sportgebouwen
 • Beheer van de alarmcentrales
 • Beheer van de camera's in overeenstemming met de wet

Telefonie

 • Beheer van de onderhoudscontracten van bestaande installaties en leveringscontracten voor de nieuwe installaties in de administratieve gemeentegebouwen, scholen, sportgebouwen

Contracten voor diverse uitrusting

 • Beheer van onderhoudscontracten van sommige specifieke uitrustingen en van de leveringscontracten voor nieuwe installaties van dat type : Micro-zuiveringstations ; Openbare uurwerken ; UPS ; Liften ; Automatische deuren ; Reprografisch materiaal; Waterfonteinen ; Pompen; enz.

Depannage & wachtdienst

 • Zich integreren in een wachtploeg voor het beheer van de urgenties en interventies in de gemeentegebouwen

Profielbeschrijving

Diploma : Bachelor/graduaat in elektriciteit of in gebouwtechnieken, gebouwenbeheer.

U heeft kennis van elektriciteit (Niveau A2), gebouwen en gebouwenbeheer.

U heeft kennis van de normen, wetgevingen en veiligheidsregels in de gebouwen (brand, RGPT, AR, ...).

Beheersing van de volgende computerprogramma's: Word ; Excel ; Outlook (mails, agenda); Access ; Power Point; Internet; Phoenix (ter raadpleging) ; Visio ; Phoenix ; Databanken (toegangscontrole en telefonie) ; Topdesk ; Autocad (is een pluspunt) ; CAD (computer ondersteund design) en (Computer ondersteund tekenwerk).

U heeft kennis van wiskundige en ruimtelijke voorstellingstechnieken.

U spreekt Frans en Nederlands

Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9) - beschikken, of bereid zijn om erin te slagen


Voordelen van de betrekking

Wij bieden u :

 • Een boeiende job in een gemeentebestuur die een dynamische werkomgeving biedt.
   
 • Als nieuwe medewerker kunt u op een grondige opleiding rekenen. Wij willen in u investeren.

We bieden u een voltijds contract van onbepaalde duur, een flexibele werkomgeving en de mogelijkheid om tot 40 dagen verlof te hebben.

 • Wij bieden u een aantrekkelijk salaris op niveau B (Bachelor - Graduaat) => Min - zonder anciënniteit: 2481,76 € bruto ; Max - met 27 jaar anciënniteit : 3704,79 € bruto.

Wij bieden ook :

 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC, De Lijn)
 • Fietskilometervergoeding per km (+- 0,25euro/km)
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie
 • Telewerken
 • Een mobiele telefoon en een computer

 


Extra informatie
Werkplek Jette, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Jette
 • Elektromechanica, elektriciteit en elektronica
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMUNE DE JETTE
Contactpersoon
MADAME Impellizzeri Wendy
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://jobs.jette.irisnet.be/fr/index.aspx