Aller au contenu principal

Sectorverantwoordelijke Tuinier·ster·s voor de Kauwberg site M/V/X

Ref 2741431

Geactualiseerd op 23 juni 2022 via BRUXELLES ENVIRONNEMENT

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect - Innovatie - Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn

wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.


Functiebeschrijving

Functie

De functie wordt binnen de afdeling Groene ruimten uitgeoefend.

De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de 400 ha aan openbare parken, tuinen en natuurgebieden van het Brussels HoofdstedelijkGewest te beheren.

Als sectorverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de inrichtingswerken en het tuinbouw- en bosbouwkundig onderhoud van de sites waarvoor je verantwoordelijk bent. Je beheert ook de herstelwerkzaamheden voor de Natura 2000-biotopen. Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor het toezicht en voert daarnaast ook operationele taken uit op het terrein.

Je gaat aan de slag op de beschermde site van de Kauwberg en de omliggende groene ruimten met Natura 2000-statuut.

Taken

Management:

 • Je houdt toezicht op de goede uitvoering van de opdrachten door de ploegen.
 • Je coacht, assisteert en delegeert naar de ploegverantwoordelijken. Je ondersteunt de ploegverantwoordelijken rechtstreeks, in het bijzonder bij het beheer van conflicten en vergaderingen indien nodig en bij het actief luisteren.

Operationeel:

 • Je verzekert de prestaties op het terrein.
 • Je beheert de dagelijkse en uitzonderlijke opdrachten door het werkprogramma mee te delen aan de ploegverantwoordelijken volgens de richtlijnen van het diensthoofd (landschapsarchitect).

Administratief:

 • Je beheert de aanwezigheden en de verlofaanvragen in samenwerking met de bevoegde dienst.
 • Je zorgt voor de naleving van de interne procedures en werkingsregels van de ploegen (veiligheid en welzijn van de ploegen van de sector, verplichtingen van de werknemer·ster·s inzake welzijn op het werk, ...).
 • Je identificeert de behoeften van de sector in termen van uitrusting, werkinfrastructuur, materialen, ... en bezorgt deze informatie aan de bevoegde diensten (helpdesk, logistieke dienst, dienst expertise onderhoud).
 • Je organiseert regelmatig informatie- en coördinatievergaderingen met de ploegverantwoordelijken en tuinier·ster·s van je sector.
 • Je neemt deel aan de coördinatievergaderingen die worden georganiseerd door de hiërarchische lijn.
 • Je zorgt voor de doorstroming van de informatie die door het bureau wordt bezorgd en die van de ploegen afkomstig is.

Profielbeschrijving

Profiel

Diploma*

Diploma secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

Ervaring

Minimaal 2 jaar ervaring op de volgende gebieden :

 • ¿ Teamleiding
 • ¿ Onderhoud en beheer van groene ruimten of bosbouwkundig of halfnatuurlijk beheer

Technische competenties

 • ¿ Expertise in tuinbouwkunde of bosbouwkundig of halfnatuurlijk beheer
 • ¿ Zeer goede kennis van planten en tuinbouwkundige machines en materialen
 • ¿ Goede kennis van het beroep van tuinier·ster
 • ¿ Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • ¿ Kennis van de informaticatools: Word, Excel, Outlook.
 • Je beheert personeel in de twee talen en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • ¿ Een rijbewijs B, BE, C en/of G is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • ¿ Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • ¿ Je werkt georganiseerd en kan een veelheid van verschillende taken uitvoeren.
 • ¿ Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • ¿ Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • ¿ Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • ¿ Je kunt een team leiden en opvolgen.
 • ¿ Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • ¿ Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • ¿ Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • ¿ Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • ¿ Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • ¿ Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • ¿ Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Voordelen van de betrekking

Aanbod

 • Een contractvan onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Geïnteresseerd ?

Solliciteer via de link 

https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/nl/vacature/application/73775/sectorverantwoordelijke-tuinier-ster-s-voor-de-kauwberg-site-m-v-x--ref-2022-c1-/application-form.aspx

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

¿Omdat diversiteit in onze natuur zit...¿

 • Bruxelles
 • Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
BRUXELLES ENVIRONNEMENT
Contactpersoon
MONSIEUR RH Service
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/fr/vacature/application/73775/responsable-de-secteur-jardinier-iere-s--pour-le-site-du-kauwberg-h-f-x--ref-2022-c1-/application-form.aspx