Aller au contenu principal

Een preventieambtenaar (Master) M/V/X

Ref 2741645

Geactualiseerd op 23 juni 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Het doel van de preventiedienst is het gevoel van veiligheid onder de burgers te vergroten. op basis van het globale veiligheids- en preventieplan en het gemeentelijke plan voor de aanpak van schoolverzuim. De preventiedienst werkt specifiek rond volgende thematieken:

 

 • de strijd tegen schooluitval
 • de fysieke en psychische integriteit van personen
 • polarisatie en radicalisering
 • drugs en verslavingen
 • misdrijven tegen eigendommen
 • mobiliteit en verkeersveiligheid
 • milieu en onwellevendheid
   
  Deze thematieken kunnen evolueren naar gelang van de realiteit op het terrein.
   
  Onder het gezag van de Gemeentesecretaris (N+1) en in nauwe samenwerking met de Burgemeester, stelt de preventieambtenaar een lokaal veiligheids- en preventiebeleid voor het gemeentelijk grondgebied voor, ontwikkelt het en voert het uit.

Functiebeschrijving

Als verantwoordelijke voor het preventie- en veiligheidsbeleid staat de preventieambtenaar in voor volgende opdrachten:

 • informeert de burgemeester in real time
 • assisteert de burgemeester en verzorgt het secretariaat van de vergaderingen van de Strategische Raad voor Preventie en Veiligheid
 • zorgt voor de samenhang van veiligheids- en preventieprojecten op lokaal niveau
 • bezint zich permanent over de veiligheids- en preventievraagstukken die op het grondgebied van Ganshoren worden waargenomen en deelt zijn/haar vaststellingen mee aan de burgemeester
 • ontwikkelt en coördineert specifieke preventieacties rond de vastgestelde problemen stimuleert overleg met andere actoren die betrokken zijn bij veiligheids- en preventievraagstukken
 • bevordert partnerschappen door nauwe relaties met plaatselijke actoren op te bouwen
   
  Als verantwoordelijke voor het personeel van de preventiediensten staat de preventieambtenaar in voor volgende opdrachten: 
 • leidt, motiveert, steunt en begeleidt elk van de medewerkers
 • zorgt voor de goede werking en het welzijn van de medewerkers 
 • past de evaluatiecyclus toe en zorgt voor de opvolging van de aandachtspunten (leidt aanwervingen een organiseert en leidt functie-, functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken) en stelt passende opleidingen voor
 • faciliteert interne vergaderingen van de preventiediensten, alsmede vergaderingen met externe partners
 • beheert conflicten en ontwikkelt teamgeest ontwikkelt
 • beheert verloven en afwezigheden
 • zorgt ervoor dat de medewerkers op de hoogte zijn van de geldende administratieve procedures
 • verdeelt de taken en controleert of deze overeenkomstig de voorschriften worden uitgevoerd
 • organiseert de aanwezigheid en controleert verlof, aanwezigheid en afwezigheid door het opstellen van roosters en verlofkalenders
 • geeft informatie door naar boven en naar beneden en zorgt voor de juiste communicatie, begrip en uitvoering van memo's, voorschriften, instructies, besluiten
 • ondersteunt veranderingen en helpt ze door te voeren
   

 

Als administratief en budgettair verantwoordelijke staat de preventie ambtenaar in voor volgende opdrachten: 

 • vertegenwoordigt zijn/haar diensten binnen en buiten de gemeentelijke administratie
 • is het aanspreekpunt voor de besluitvormingsorganen en de  subsidiërende overheden
 • ziet toe op de administratieve en financiële opvolging van de dossiers
 • bereidt de begroting voor zijn/haar afdeling voor
 • blijft op de hoogte van de administratieve procedures en de ontwikkeling daarvan
 • ziet toe op het logistieke beheer dat nodig is voor het goede verloop van de missies en de goede werking van de diensten
 • houdt toezicht op de communicatie in verband met preventieactiviteiten
 • ziet toe op de naleving van de richtlijnen van de verschillende subsidiërende overheden en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving inzake veiligheid en preventie op.

Profielbeschrijving

TECHNISCHE VAARDIGHED

 

 • Masterdiploma (criminologie, rechten, menswetenschappen...)
 • Aantoonbare ervaring als teamleider (minimum 3 jaren)
 • Relevante ervaring hebben in projectbeheer en -ondersteuning en in verschillende verantwoordelijke functies
 • Kennis van preventiebeleid en -regelgeving met betrekking tot preventie- en veiligheidsprojecten (met name regionaal en federaal)
 • Kennis van de administratieve en financiële procedures van een gemeentebestuur is een pluspunt
 • In het bezit zijn van het certificaat Selor Artikel 9§2 voldoende voor de tweede taal (het Frans of het Nederlands) of bereid dit te behalen
   
  GEDRAGSCOMPETENCIES
 • Creatief handelen
 • Oplossingsgericht zijn
 • Het werk van de medewerkers organiseren
 • Verantwoordelijkheid nemen en beslissingen nemen
 • Professioneel en integer handelen
 • Begeleiden / coachen
 • Weten hoe te communiceren met verschillende soorten personen
 • Samenwerken en een teamspeler zijn

 


Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature
 • Masterdiploma (criminologie, rechten, menswetenschappen...)
 • Aantoonbare ervaring als teamleider (minimum 3 jaren)
 • Relevante ervaring hebben in projectbeheer en -ondersteuning en in verschillende verantwoordelijke functies
 • Kennis van preventiebeleid en -regelgeving met betrekking tot preventie- en veiligheidsprojecten (met name regionaal en federaal)
 • Kennis van de administratieve en financiële procedures van een gemeentebestuur is een pluspunt
 • In het bezit zijn van het certificaat Selor Artikel 9§2 voldoende voor de tweede taal (het Frans of het Nederlands) of bereid dit te behalen

Voordelen van de betrekking

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30)
 • Variabel uurrooster
 • Weddeschaal: salarisschaal van niveau A4 van het sociale handvest (3.840,24 euro bruto), (wettelijke toelagen niet inbegrepen, anciënniteit 0)
 • Mogelijkheid rekening te houden de volledige anciënniteit in de publieke sector en tot 6 jaar nuttige ervaring in de privésector
 • Tweetaligheidspremie indien in het bezit van het vereiste taalbrevet
 • Interventie in de kosten voor het openbaarvervoer voor het woon-werkverkeer
 • MIVB-abonnement
 • Fiets- en voetgangers-premie
 • Preferentieel tarief voor hospitalisatieverzekering
 • Collectieve Sociale Dienst
 • 2de pensioen pijler
 • Maaltijdcheque 4,50€ per dag (1,09€ ten laste van de werknemer).

Extra informatie
Werkplek Ganshoren, België
Soort overeenkomst : AOD
 • België
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.