Aller au contenu principal

Beleidsraadgever dierlijke producten M/V/X

Ref 2741700

Geactualiseerd op 23 juni 2022 via MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit besliste beleid uit, controleert en evalueert het.

 

Het Departement Landbouw en Visserij: 

 • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
 • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
 • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
 • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
 • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
 • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
 • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid.

Functiebeschrijving

Ben jij iemand die graag op Vlaams niveau mee het landbouwbeleid vormgeeft en mee wilt bijdragen aan een succesvolle dierlijke landbouwsector in Vlaanderen? Schrikken flexibele werkuren en overkoepelende strategieën je niet af? Dan word jij binnenkort onze nieuwe collega!

Als beleidsraadgever dierlijke sectoren sta je mee in voor het landbouwbeleid op vlak van de dierlijke sectoren. Je onderhoudt hiervoor nauwe contacten met de federale en andere gewestelijke overheden. Je bent het aanspreekpunt voor een of meerdere specifieke dierlijke sectoren en je volgt de overeenkomstige regelgeving mee op. Je bereidt het beleid voor, ontwikkelt het, samen met de sectororganisaties en helpt bij de implementatie.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie ¿Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen¿.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega's en bij een mentor, die je de knepen van het vak leren. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.


Profielbeschrijving

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen
 • Je beschikt over een rijbewijs B

Rijbewijs: Rijbewijs B
Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Brussel
 • Beheer van ondernemingen en diensten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Contactpersoon
MONSIEUR Salens David
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/beleidsraadgever-dierlijke-productie-d4fb0e