Aller au contenu principal

HR-medewerker - FOD Buitenlandse Zaken in Brussel (Niv. A Startbaanovereenkomst) M/V/X

Ref 2754080

Geactualiseerd op 24 juni 2022 via SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Er is 1 vacante plaats als HR-professional bij de dienst Administratie binnencarrière (P&O3.1) die onderdeel uitmaakt van de stafdirectie Personeel en Organisatie. Je zal tewerkgesteld worden door deFOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

P&O3.1 Administratie binnencarrière

P&O3.1 is een team dat bestaat uit een 15-tal mensen waarvan de meeste collega's dossierbeheerder zijn en aldus individuele personeelszaken behartigen van de medewerkers die op het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken tewerkgesteld zijn. De dienst beheert eveneens het lokaal aangeworven contractueel personeel dat tewerkgesteld is bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en bij de NAVO. HR-dossierbeheer omvat enerzijds de administratieve opvolging en anderzijds de financiële opvolging in samenwerking met de FOD BOSA en met de posten.  P&O3.1 is dan ook het permanente aanspreekpunt voor individuele vragen met betrekking tot de loopbaan en het personeelsstatuut. P&O3.1 zorgt eveneens voor de transportbewijzen van de medewerkers van het hoofdbestuur (abonnementen NMBS, MIVB, STIB, DE LIJN), regelt de vergoedingen met betrekking tot het transport (wagen- en fietsvergoedingen) en verzorgt de betreffende facturatie.

De stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit. Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland). Hiertoe dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD, die verband houden met twee belangrijke aspecten van zijn interne organisatie. Enerzijds werkt twee derde van het totale personeelsbestand (van meer dan 3400 ambtenaren) in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen) en met een frequente functieroulering. Anderzijds is er het beheer van meer dan 300 gebouwen in het buitenland die worden gehuurd of in eigendom zijn.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.


Functiebeschrijving

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie opnemen. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft daarom versterking nodig. Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een HR-professional die wil bijdragen aan dit unieke project. De dienst P&O3.1 die de administratie van de binnencarrière beheert, gaat namelijk heel wat extra dossiers moeten verwerken.  

 

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor een breed spectrum aan diverse HR-gerelateerde taken van het begin tot het einde van de loopbaan. Tijdens je inwerkperiode wordt er in de nodige opleidingen en ondersteuning voorzien.

 

Een greep uit je takenpakket:

 

 • Je staat in voor het administratief beheer van het volledige personeelsdossier van de personeelsleden binnen jouw portefeuille:
  • Je behandelt de dossiers in verband met het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
  • Je ziet erop toe dat de administratieve taken correct en kwalitatief worden uitgevoerd, rekening houdend met de geldende regelgeving en je werkt mee aan het optimaliseren van werkprocedures;
  • Je beantwoordt concrete vragen van de personeelsleden in verband met het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
  • Je beheert de gegevens met betrekking tot indiensttreding, afwezigheden, valorisatie anciënniteit, uitdiensttreding,...
 • Je bent een contactpunt voor HR-aangelegenheden voor de hiërarchie, voor de HR-businesspartners en voor de medewerkers van het hoofdbestuur;
 • Na een inwerkperiode, adviseer en begeleid je de dossierbeheerders binnen de stafdienst P&O en ondersteun je hen met de afhandeling van complexe dossiers;
 • Je werkt mee aan het kennisbeheer inzake het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
 • Je volgt nauw de wijzigingen in regelgeving en procedures op.

 

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 


Profielbeschrijving

Ben je pas afgestudeerd of studeer je deze zomer af? Heb je interesse om bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel te werken?

Wij werven voor deze functie iemand aan via een startbaanovereenkomst, een contract van bepaalde duur dat verlengd kan worden tot je 26ste verjaardag.

Gezocht Profiel

Niveau: A - Master

Taal: Nederlands

Ervaring

 • Er is geen ervaring vereist.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze selectie moet je voldoen aan de volgende diplomavereisten op uiterste inschrijvingsdatum:

 • In het bezit zijn van een masterdiploma
  • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.


Voordelen van de betrekking

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in de de klasse A1 (attaché) met de bijhorende weddenschaal NA11.

Minimum aanvangswedde: € 41.232,86 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

¿    Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
¿    Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren);
¿    Voordelige hospitalisatie-verzekering;
¿    Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer op Belgisch grondgebied;
¿    Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work;
¿    Mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
¿    Allerlei sociale voordelen;
¿    Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
¿    Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
¿    Flexibele werkuren in een 38-uren week;
¿    Kinderdagverblijf;
¿    26 dagen verlof per jaar.en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand.


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : ABD
Andere informatie :

Dien je kandidatuur in voor 5 juli 2022 via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.

Het interview evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein. 

 

Meer informatie over de functies of de selectie? jobs@diplobel.fed.be

 

Meer informatie over de FOD?http://www.diplomatie.belgium.be

 

 • Brussel
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Contactpersoon
MADAME Selectie Dienst Werving en
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3784&company=fodbuitenl