Aller au contenu principal

Animator / Opvoeder M/V/X

Ref 2756580

Geactualiseerd op 24 juni 2022 via CPAS D'UCCLE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Het OCMW van Ukkel,
Alsembergsesteenweg, 860
1180 Ukkel
 

 Zoekt:
 

EEN ANIMATOR of OPVOEDER (m/v) voor de rusthuizen - VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT 


Afsluiting: 15/07/2022


Functiebeschrijving

Opdracht:

Bijdragen tot een verrijkende en autonome leefomgeving voor alle bewoners, en indien nodig van een humaan levenseinde, door het garanderen van de ondersteuning van alle bewoners naargelang hun behoeften en geïndividualiseerd project, in samenwerking met het voltallige personeel,door het sociale leven in stand te houden met aangepaste activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften, verlangens, restcapaciteiten en het geïndividualiseerde leefproject van elke bewoner, en de strijd tegen institutioneel isolement.

De werknemer handelt in samenhang met het leefproject van het rusthuis en het handvest van de waarden.

De voornaamste functies:

Dagelijkse, gevarieerde activiteiten voorstellen

 • Leidt tot de betrokkenheid van de bewoners door een beroep op hen te doen;
 • Evalueert de behoeften en verlangens van de bewoners;
 • Stelt gediversifieerde, aan de ouderen aangepaste activiteiten voor om hun capaciteiten te behouden of zelfs te verbeteren, rekening houdend met de mogelijkheden en problematieken van elk van hen en door de organisatie van de dagelijkse activiteiten;
 • Animeert artistieke, culturele, wetenschappelijke, muzikale, multimedia en ludieke groepsactiviteiten;
 • Organiseert de activiteiten met naleving van het vastgelegde begrotingskader;
 • Zorgt voor het beheer van de activiteiten: aankopen, communicatie, affichage, coördinatie met andere diensten, opstellen en opbergen van materiaal

De bewoners begeleiden / de relationele dynamiek steunen

 • Zorgt voor gezelligheid in de instelling; 
 • Bevordert de interactie tussen de bewoners;
 • Spoort aan tot en bevordert de betrokkenheid van de verwanten van de bewoners;
 • Strijdt tegen institutioneel isolement door extrne partnerships te ontwikkelen (intervenanten, uitstappen, bezoeken,...);
 • Strijdt tegen passiviteit, zich terugtrekken;
 • Bevordert de (her)oriëntatie in tijd en ruimte door de seizoensdecoratie van de instelling;
 • Geeft de informatie (bv.: neerschrijven in het dagelijks verslag), de bevindingen en de verzoeken van de bewoners door aan de juiste personen;
 • Waakt over het welzijn van de bewoners, onderhoudt respectvolle en welwillende relaties binnen het kader van de perimeter die in de missie is afgebakend

Andere activiteiten

 • Neemt deel aan de opbouw van het dienstproject en het activiteitenprogramma;
 • Verspreidt de informatie die nodig is om deel te nemen aan de activiteiten (affichage planning, langsgaan in de restaurants om de activiteiten aan te kondigen, enz.);
 • Neemt deel aan de evaluatie van de activiteiten in het team en stelt verdere ontwikkelingen voor;
 • Wisselt informatie uit en werkt samen met de multidisciplinaire ploeg;
 • Laat personeelsleden deelnemen aan de ondersteuning van activiteitenprojecten, de motivatie en de betrokkenheid van oudere personen; 
 • Waakt over de goede staat van de lokalen, en geeft de informatie door naar de juiste personen (vb. losgekomen stekker in de kamer van een bewoner of in de gemeenschappelijk ruimtes);
 • Neemt deel aan teamvergaderingen en vormingen;
 • Begeleidt nieuwe bewoners om hun integratie te optimaliseren

Profielbeschrijving

Profiel:

Vereist diploma: Min. hoger secundair technisch onderwijs als opvoeder of gelijkwaardige ervaring in RVT

Vereiste vaardigheden : 

 • Kennis van wettelijke voorschriften in verband met de functie;
 • Kennis van de procedures en de werking van de dienst;
 • Informaticakennis: Office (Word, Excel, Outlook), online-opzoekingen en specifieke software;
 • Kennis van verschillende vormen van pathologieën (ondervoeding, dementie....) in verband met veroudering;
 • Kennis van animatietechnieken van een seniorenpubliek;
 • De streek kennen en de lokale kenmerken (bv. evenementen....); 
 • Kennis van EHBO.
 • Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 - 10).
 • Informatiebeheer: begrijpen, opnemen, analyseren, integreren van informatie en innoveren.
 • Relatiebeheer: communiceren, actief luisteren, werken in team, dienstgericht handelen,  raad geven en relaties leggen.

Voordelen van de betrekking

Wij bieden:

* Een voltijds vervangingscontract ;

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst;

* Maaltijds cheque

* Een gevaloriseerde anciënniteit;

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten);

* Specifieke opleidingen;

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid: 

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn)

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98


Extra informatie
Werkplek Uccle, België
Soort overeenkomst : Vervangingsoverrnkomst omschrevenwerk
Andere informatie :

Gëinteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!!

 • Uccle
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
CPAS D'UCCLE
Contactpersoon
MADAME Wybauw Sarah
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
candidatures@cpasuccle.be