Aller au contenu principal

Jurist M/V/X

Ref 2757202

Geactualiseerd op 25 juni 2022 via TRAVAILLER POUR .BE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de FOD Sociale Zekerheid in Brussel (Finance Tower - Kruidtuinlaan 50 bus 100, Brussel):

 • 1 vacature bij het Secretariaat van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgian Disability Forum (BDF) van de Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN);
 • 1 vacature bij de Kunstwerkcommissie. Deze commissie situeert zich binnen de Directie-generaal Juridische Expertise.

Het Belgian Disability Forum (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hebben als doel de rechten van personen met een handicap zichtbaarder te maken en de politieke, economische en sociale actoren aan te sporen om beter rekening te houden met de noden van personen met een handicap.

Het zijn twee onafhankelijke structuren. Het secretariaat wordt wel verzorgd door de DG Personen met een Handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid.

De NHRPH bestaat uit 20 vertegenwoordigers uit de handicapsector (verenigingen voor personen met een handicap, ziekenfondsen,...). Hij geeft advies (meestal aan de federale ministers) over federale materies die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap (bijvoorbeeld de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de toegankelijkheid van de NMBS, de toegankelijkheid aan medische zorgen ... ). De NHRPH ijvert voor een grotere zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor de personen met een handicap.

Het BDF bestaat uit 18 organisaties voor personen met een handicap. Het BDF is lid van het European Disability Forum (EDF), het Europese platform van de organisaties van personen met een handicap. Het BDF waakt erover dat er bij elke beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met het VN-Verdrag voor personen met een handicap. Dit verdrag herinnert eraan dat personen met een handicap in de eerste plaats personen met rechten zijn. Het heeft als doel de maatschappij op alle vlakken toegankelijker et inclusiever te maken van alle personen met een handicap.

De Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN) is enerzijds bevoegd voor het toekennen van tegemoetkomingen aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met een handicap op basis van een evaluatie; en anderzijds voor het uitreiken van parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer. DG Han reikt ook medische attesten uit die de personen met een handicap toestaan van diverse sociale en fiscale maatregelen te genieten, zoals vermindering inkomstenbelastingen, vermindering van onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal gas- en stroomtarief, en belastingvoordelen voor de auto.

Werken voor de DG HAN betekent samen met een 300-tal andere collega's je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving. Voor meer informatie: https://handicap.belgium.be/nl/

Het project Working in the Arts, afgekort WITA, bestaat uit een participatietraject waarin kunstenaars hun input kunnen geven. Uit dit traject kwamen veel suggesties naar voor om de socio-economische situatie van personen die actief zijn in de kunst- en cultuursector te versterken.

De creatie van een nieuwe kunstwerkcommissie was een van deze suggesties. De nieuwe commissie zal voor de helft uit vertegenwoordigers van de kunstsector bestaan en is verantwoordelijk voor het toekennen van een attest dat erkent dat een kunstwerker een professionele praktijk heeft.


Functiebeschrijving

Wil jij je (verder) ontwikkelen in het juridische domein? Wij zoeken enkele juristen die een bijdrage kunnen leveren voor onze burgers:

 • een juridisch adviseur voor de Adviesraden van Personen met een Handicap
 • een jurist voor het project Working in the Arts

Afhankelijk jouw interesses en competenties en de noden van de organisatie krijg je bij ons de kans om je te specialiseren in één van bovenstaande juridische domeinen.

Mogelijke taken:

 • Je doet literatuur- en bronnenonderzoek. Je reikt de elementen met aandachtspunten aan (de problematiek en uitdagingen, valkuilen, mogelijke discussiepunten).
 • Je wint technische informatie in bij interne en/of externe specialisten teneinde de dossiers voor te bereiden.
 • Je interpreteert en integreert de elementen en overwegingen in een ontwerp van advies/tekst.
 • Je bereidt ontwerpen van juridische en reglementaire teksten en adviezen voor. Je stelt eventueel ook de finale versie ervan op.
 • Je werkt samen met de beleidscellen en andere stakeholders.
 • Je beantwoordt specifieke vragen van interne diensten of externe organisaties.
 • Je organiseert werkgroepvergaderingen.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen en eventueel vertegenwoordig je daarbij de FOD Sociale Zekerheid. Je doet vervolgens de opvolging (PV's opstellen, beslissingen publiceren,...).
 • Je begeleidt en ondersteunt de adviesorganen.
 • Je informeert jouw collega's over wijzigingen aan reglementaire teksten (kennisdeling).
 • Je volgt de actualiteit op de voet en bent op de hoogte van wetswijzigingen binnen de sociale zekerheid.

Profielbeschrijving

Je hebt een diploma van master in de rechten of doctor in de rechten. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma.


Voordelen van de betrekking

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen).

Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Bruxelles
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
TRAVAILLER POUR .BE
Contactpersoon
MADAME Braem Evelien
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG22295&mtm_campaign=ANG22295&mtm_source=actiris&mtm_medium=jobpost