Aller au contenu principal

Payrollbeheerder M/V/X

Ref 2758410

Geactualiseerd op 25 juni 2022 via CPAS DE SCHAERBEEK

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

Functiebeschrijving

FUNCTIE 

 • De verschillende types lonen/vergoedingen berekenen: maandlonen (contractuelen, statutairen en studenten), vervoerskosten, (vertrek)vakantiegeld, eindejaarspremies, voordelen in natura enz.;
 • Het aantal maaltijdcheques in functie van de gepresteerde dagen en de fiscale fiches controleren; 
 • De afgelopen maanden en de inhoudingen op lonen berekenen en regulariseren; 
 • De identificatiegegevens van de nieuwkomers coderen en controleren in de loonsoftware (Arno HR); 
 • Contractuele en loongegevens updaten;
 • Voortdurend communiceren met de verschillende diensten van het HR-departement;
 • Sociale documenten en attesten invullen (aangiften sociale risico's, crèches, kinderbijslag, vakantie- en loonattesten enz.;
 • Relevante informatie doorgeven en payrollvragen beantwoorden (uitleg van de loonfiche, vakantiegeld, berekening van de vakantiedagen, ziekenfonds, berekening van de ziektedagen enz.)

Profielbeschrijving
 • In het bezit zijn van een bachelor (of Belgisch gelijkwaardigheidsattest)
 • Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning of vrijstelling van werkvergunning
 • Verplicht over een ervaring binnen het domein payroll beschikken, of een opleiding payroll genoten hebben,
 • Goede kennis van de sociale wetgeving hebben,
 • Blijk geven van een goede analytische geest,
 • Je taken uiterst nauwkeurig uitvoeren, georganiseerd, zelfstandig, stressbestendig en klantgericht zijn,
 • Vlot kunnen werken met IT-tools (Officepakket)
 • Kennis van de ARNO HR-betaalsoftware is een troef
 • Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak,
 • Voldoende kennis van het Frans hebben (in het bezit van het SELOR-brevet zijn of bereid zijn om het te behalen).

Voordelen van de betrekking

AANBOD

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur van 37.30 u./week
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie 
 • Telewerk mogelijk (na 6 maanden anciënniteit) 
 • Telewerkpremie mogelijk
 • Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen: B1
 • Maandelijks brutoloon aan de huidige index: (Erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):
 • Zonder anciënniteit = € 2433,41
 • 10 jaar eraring = € 2861,69
 • 20 jaar ervaring = € 3289,97
 • Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
 • Eindejaarspremie
 • Taalpremie indien geslaagd voor de SELOR-examens: € 177,66 bruto
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro 
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit) 
 • Pensioenverzekering
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net 
 • Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
 • Fietsvergoeding mogelijk
 • Opleidingsprogramma

Extra informatie
Werkplek Schaerbeek, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Schaerbeek
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
CPAS DE SCHAERBEEK
Contactpersoon
MADAME Valentine DEVOS
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels