Aller au contenu principal

ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE NIVEAU B M/V/X

Ref 3378389

Geactualiseerd op 26 mei 2023 via JOB DIENST KOEKELBERG

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

GEMEENTEBESTUUR VAN KOEKELBERG


Functiebeschrijving

TAKEN

De dienst Nederlandstalig Onderwijs staat, in samenwerking/overleg met de schooldirectie, het schoolsecretariaat, de scholengemeenschap en de schoolraad, in voor het loopbaanbeheer (aanstellingen, verloven, vacant verklaringen, benoemingen, ...) van het onderwijzend personeel van de gemeenteschool, voor de organisatie van activiteiten (schoolreizen, schoolsportdagen, scholenveldloop, schoolfeest, zwemlessen, schoolmaaltijden, ...), het beheer van de begrotingsartikelen van de dienst (begrotingscorrespondent), de verantwoording van de werkingstoelagen, ...

De dienst Nederlandstalig Onderwijs is het aanspreekpunt voor de bevoegde schepen, de collega's van de interne gemeentelijke diensten, de personeelsleden van de school, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap, de diensthoofden van de gemeentediensten die deel uitmaken van de scholengemeenschap, de directies en secretariaten van de scholen op het grondgebied van de gemeente, het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, het Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Lokaal Overlegplatform, het Brusselplatform, leveranciers, enz...

De dienst Nederlandstalige Jeugd staat, in samenwerking met diverse partners, in voor de organisatie van diverse activiteiten voor de jeugd en voor de aanvraag van de subsidiëring van de speelpleinwerking en de jeugdvereniging(en). De dienst Nederlandstalige jeugd is het aanspreekpunt van de bevoegde schepen, de collega's van de interne gemeentelijke diensten, de gemeentelijke personeelsleden van de school, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Gemeenschapscentrum de Platoo, de ouders van de kinderen van het speelplein, leveranciers, enz...

ACTIVITEITEN

 • Opvolgen van de relevante wetgeving
 • Samenstellen van dossiers (informatie opzoeken, college- en gemeenteraadbeslissingen opmaken,
 • Beantwoorden mails, opmaken briefwisseling, opmaken nota's
 • Begrotingscorrespondent Nederlandstalig onderwijs en jeugd: opmaak begrotingsvoorstellen, beheer van de budgetten, opmaak en controle van bestelbonnen, opmaak begrotings-aanpassingen en wijzigingen, opmaken invorderingsstaten, opvolgen facturen, ...
 • Begrotingscorrespondent Brede school en Nederlandstalige bibliotheek: opvolging budgetten in samenwerking met de betrokken verantwoordelijken
 • Aanvragen en verantwoorden van subsidies (werkingstoelagen van de gemeenteschool, het speelplein, jeugdvereniging, ...
 • Opvolgen en verantwoorden van de vervoersabonnementen van het onderwijzend personeel
 • Opmaak jaarverslagen
 • Vaststellen en invullen van het lestijdenpakket, aanstellingen, vacant verklaringen, benoemingen, in samenwerking met de schooldirectie en het schoolsecretariaat,
 • Deelnemen aan en organiseren van vergaderingen
 • Volgen van opleidingen,
 • Secretariaat verzorgen van overlegorganen (ABC, ...) binnen het vakgebied
 • Deelnemen aan informatiesessies en overlegplatformen (Beheercomité scholengemeenschap spectrum, Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, Brusselplatform, Lokaal overlegplatform, ...)
 • Adviseren van de burgers in verband met het inschrijvingsbeleid onderwijs in Brussel
 • Organisatie speelplein (planning activiteiten, inschrijvingen, opvolging betalingen ouders, aanwerving animatoren, ...)
 • Opmaak fiscale fiches belastingvermindering voor kinderoppas (papier en digitaal)
 • Taken en werkzaamheden opgedragen door de burgemeester, de schepen, de gemeenteontvanger, de gemeentesecretaris, het diensthoofd.

Profielbeschrijving

PROFIEL

-     U behaalde een bachelor diploma (niveau B)

-     U heeft idealiter werkervaring in/met een team en heeft ervaring met het administratief beheer van dossiers.

GEDRAGSCOMPETENTIES

 • Professioneel en integer handelen
 • Resultaatgericht en zelfstandig kunnen werken
 • Structureel kunnen werken
 • Netwerk kunnen uitbouwen met collega's en externen
 • Aanpassingsvermogen
 • Nauwgezet
 • Plichtsbewust
 • Stipt
 • Positieve en constructieve houding

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Wetgeving: opzoeken, begrijpen en toepassen.
 • Kennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur (de nieuwe gemeentewet, ...)
 • Kantoortoepassingen (Internet, Intranet, Outlook, Word, Excell, ...)
 • Rekenvaardig
 • Kennis uit de onderwijssector of/en ervaring met het opvolgen van projecten is/zijn een troef.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

 • Mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederlandse en Franse taal
 • Efficiënt gebruik van email, telefoon, sociale media, ...

 


Voordelen van de betrekking

ONS AANBOD

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur (begindatum: zo snel mogelijk).
 • Een boeiende en afwisselende functie
 • Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen van een lokaal openbaar bestuur (niveau B)
 • Terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer (MIVB en NMBS 100 % ; De Lijn en TEC 90 %)
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen

Extra informatie
Werkplek Koekelberg, België
Soort overeenkomst : Werk
 • Koekelberg
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Met ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
JOB DIENST KOEKELBERG
Contactpersoon
MADAME FUENTES OCAÑA Laura
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
lfuentes@koekelberg.brussels