Aller au contenu principal

Wat is Boost 30+?

Ben je een Brusselse werkzoekende van 30 jaar of ouder? Dan heb je met Boost 30+ de kans om voltijds professionele ervaring op te doen in een ander land in Europa bij een werkgever in de publieke sector of in de privésector.

Met dit programma, dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je 2 tot 6 maanden ervaring opdoen in het buitenland en word je hier ook financieel voor gecompenseerd.  Dit verhoogt de kans dat je nadien een job vindt in het domein van de stage, in België of in het buitenland.

De landen van bestemming zijn: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden of Zwitserland. 

Waarom vertrekken met Boost 30+?

  • Een mobiliteitsconsulent helpt je om een geschikte stageonderneming te vinden voor jouw project.
  • Er verschijnen regelmatig stageaanbiedingen voor Brusselaars van 30 tot 35 jaar op onze website.
  • Je wordt opgevolgd en begeleid door je mobiliteitsconsulent in Brussel en door een mentor ter plaatse, gedurende je hele project.
  • Je bent tijdens de volledige duur van de stage gedekt door een door Actiris International afgesloten verzekering voor bijstand in het buitenland, repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid privéleven.

Wie kan deelnemen?

Om gebruik te kunnen maken van Boost 30+ moet je:

  • Minstens 30 en hoogstens 59 jaar oud zijn op het moment van het vertrek
  • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Een burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of toegang hebben tot de arbeidsmarkt
  • Ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende
  • Een duidelijk en realistisch beroepsproject hebben in het domein van de stage en de meerwaarde van de mobiliteit kunnen aantonen voor je zoektocht naar een job wanneer je terugkeert naar Brussel
  • Voldoende kennis hebben van de taal die je professioneel zal moeten gebruiken

Opgelet: de kandidaturen moeten worden goedgekeurd. Het is niet omdat je een kandidatuur indient, dat je automatisch een beurs krijgt toegekend.

Hoe vind ik een onderneming voor mijn stage?

Op onze website vind je regelmatig stageaanbiedingen voor werkzoekenden tot 35 jaar.
Je kan ook zelf een Europees stageproject voorstellen om een beurs te krijgen. Vul het online kandidaatsformulier in. Zodra we je kandidatuur hebben ontvangen, zal een consulent Internationale mobiliteit contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een individueel gesprek.