Aller au contenu principal

Hoe werkt het stageprogramma van Erasmus Pro?

Het doel van het Erasmus Pro-programma is om alle Brusselse werkzoekenden van 18 jaar en ouder de kans te geven een voltijdse beroepsstage van 3 tot 6 maanden te volgen bij een werkgever van de privé- of openbare sector in een ander land van de Europese Unie.

Deze stages worden gecofinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie in het kader van het project Mobility PRO 4 Brussels, dat wordt geleid in partnership met Actiris, Bruxelles Formation en het EFP-SFPME.

Waar kan ik stage lopen?

Je kan een beroepsstage volgen in een van de volgende Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden en Tsjechië.

Je kan ook een Erasmus Pro-stage volgen in Noord-Macedonië, het Verenigd Koninkrijk, Servië of Turkije. Daarvoor moet je wel zelf bij de ambassade van het land van je keuze een aantal administratieve stappen ondernemen om een werkvergunning of een specifiek visum te verkrijgen.

Waarom vertrekken met Erasmus Pro

  • Je wordt gecoacht door een mobiliteitsconsulent die je helpt om op basis van je project een stageonderneming te vinden.
  • Je kan solliciteren voor een van de stageaanbiedingen die regelmatig op onze website verschijnen.
  • Je brengt kennis en (professionele) vaardigheden in de praktijk die in lijn liggen met je beroepsproject en met de opleiding die je hebt gevolgd.
  • Je verbetert je kennis van een vreemde taal.
  • Je mobiliteitsconsulent in Brussel en een mentor op je stageplaats staan samen in voor je opvolging en omkadering tijdens de stage.
  • Je bent tijdens de volledige duur van de stage gedekt door een door Actiris International afgesloten verzekering voor bijstand in het buitenland, repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid privéleven.

Voor wie?

Om een beurs te krijgen voor een stage van Erasmus Pro, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minimum 18 jaar oud zijn op het moment dat je vertrekt
 • Een burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of toegang hebben tot de arbeidsmarkt
 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende
 • In de voorbije 12 maanden een module of een volledige beroepsopleiding hebben afgerond die in België werd gegeven door een Franstalige organisatie, of hoogstens over een GHSO beschikken
 • Een duidelijk en realistisch beroepsproject hebben in het domein van de stage, dat in lijn ligt met de gevolgde opleiding, en daarnaast ook de meerwaarde van je buitenlandse stage kunnen aantonen voor je carrière in Brussel
 • Een praktische kennis hebben van de taal die je zal spreken tijdens je stage

Opgelet: de kandidaturen moeten worden goedgekeurd. Het is niet omdat je een kandidatuur indient, dat je automatisch een beurs krijgt toegekend.

Hoe vind ik stageplaatsen?

Op onze website vind je regelmatig stageaanbiedingen voor werkzoekenden tot 35 jaar.
Je kan ook zelf een Europees stageproject voorstellen om een beurs te krijgen. Vul het online kandidaatsformulier in. Zodra we je kandidatuur hebben ontvangen, zal een consulent Internationale mobiliteit contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een individueel gesprek.