Aller au contenu principal

Waaruit bestaan de Europese Stagesprogramma?

Het doel van het programma Europese stages is om jonge Brusselse werkzoekenden tussen 18 en 29 jaar een voltijdse praktijkstage van maximum 26 weken (6 maanden) aan te bieden bij een werkgever (uit de privésector of bij de overheid) in een ander Europees land. Op die manier worden alle kansen om werk te vinden in het domein van de stage, zowel in België als in het buitenland, ten volle benut. De beroepsstage kan in een van de volgende Europese landen worden gevolgd: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland.

Waarom zou ik vertrekken met Europese Stages?

 • Je wordt gecoacht door een mobiliteitsconsulent die je helpt om op basis van je project een bedrijf voor je stage te vinden.
 • Er verschijnen regelmatig vacatures voor Europese stages op onze website.
 • In sommige Europese landen kan een partner voor jou op basis van je profiel op zoek gaan naar een stage op maat. Om van deze dienst gebruik te maken, volg je de procedure voor individuele coaching.
 • Je kan aan het begin van je stageperiode een taalopleiding volgen ((de voorwaarden zijn afhankelijk van het mobiliteitsprogramma).
 • Je consulent in Brussel en je stagebegeleider op de stageplek staan samen in voor je opvolging en omkadering tijdens de stage.
 • Je beschikt gedurende de hele stageperiode over een reisbijstandsverzekering met repatriëring en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die door Actiris International aangeboden worden. Je moet echter wel een Europese gezondheidskaart hebben van je Belgisch ziekenfonds.

Mag ik deelnemen?

Om een beurs voor het programma "Europese stages" te krijgen, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.
 • Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.
 • Over een duidelijk en realistisch beroepsproject in het stagedomein beschikken en de meerwaarde van mobiliteit om het werk te hervatten in Brussel aantonen.
 • Maximaal 29 jaar oud zijn op het moment van vertrek.
 • Over praktische kennis beschikken van de taal die tijdens de stage wordt gehanteerd.

Opgelet: Een kandidatuur indienen geeft niet automatisch recht op een beurs. De kandidaturen moeten worden goedgekeurd.

Hoe stel je je kandidaat?

Door te reageren op stageaanbiedingen op de website van Actiris of door een stage te vinden bij een bedrijf in het buitenland.

Ben je geïnteresseerd in dit programma? Neem contact met ons via dit contactformulier. 

*als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen