Aller au contenu principal

Wat is het programma 'Europese Stages'?

Ben je een Brusselse werkzoekende tussen 18 en 29 jaar? Dan kan je met Europese Stages een voltijdse praktijkstage doen van maximum 26 weken (6 maanden) bij een werkgever (uit de privésector of bij de overheid) in een ander Europees land. Op die manier stijgen je kansen om nadien werk te vinden in het domein van de stage in België of het buitenland.

Je kan je beroepsstage doen in een van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland.

Het programma wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Waarom zou ik vertrekken met Europese Stages?

 • Je wordt gecoacht door een mobiliteitsconsulent die je helpt om op basis van je project een bedrijf voor je stage te vinden.
 • In sommige Europese landen kan een partner voor jou op basis van je profiel op zoek gaan naar een stage op maat (volg hiervoor de procedure voor individuele coaching).
 • Je kan aan het begin van je stageperiode een taalopleiding volgen (de voorwaarden zijn afhankelijk van het mobiliteitsprogramma).
 • Je consulent in Brussel en een begeleider op je stageplek staan samen in voor je opvolging en omkadering tijdens de stage.
 • Heb je een Europese gezondheidskaart van je Belgisch ziekenfonds, dan zorgt Actiris International voor een reisbijstandsverzekering met repatriëring en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de hele periode van je stage.

Mag ik deelnemen?

Om een beurs te krijgen voor het programma 'Europese stages', moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • De nationaliteit hebben van een van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
 • Een duidelijk en realistisch project hebben met een meerwaarde voor je zoektocht naar werk in Brussel
 • Maximaal 29 jaar oud zijn op het moment van vertrek
 • De taal spreken die tijdens de stage gebruikt zal worden

Opgelet: Een kandidatuur indienen geeft niet automatisch recht op een beurs. Je kandidatuur moet eerst worden goedgekeurd.

Hoe stel ik me kandidaat?

Door te reageren op stageaanbiedingen op de website van Actiris of door een stage te vinden bij een bedrijf in het buitenland.

Ben je geïnteresseerd in dit programma? Neem contact met ons op via dit contactformulier. 

*als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen