Aller au contenu principal

VERANTWOORDELIJKE PARAMEDICI (m/v)

Ref 1218515

Geactualiseerd op 01 juli 2020 via O.L.V. GASTHUIS

Retour à la liste
Na een inwerkperiode sta je in voor het optimaal leiden en de verdere groei van je team.
Dit concretiseert zich in de volgende taken: · Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de visie ¿wonen en leven¿ in onze beide woonzorgcentra. Je bouwt mee aan een rijke woon-leefomgeving en zet maximaal in op de kwaliteit van het wonen en leven van onze bewoners. · Je leidt en coacht je team met aandacht voor de visie van het OLV GASTHUIS. (zie www.gasthuis.be) · Je organiseert de paramedische zorg en de livingwerking op een efficiënte, effectieve en motiverende wijze. Als verantwoordelijke paramedici maak je, samen met de andere verantwoordelijken, deel uit van het kernteam van vzw OLV Gasthuis. Je neemt actief deel aan verschillende overlegmomenten in huis zoals wekelijkse zorgopvolging, werkgroepen, MDO,¿ Je organiseert een vlotte doorstroming van informatie naar je eigen team d.m.v. teamvergaderingen, overlegmomenten,¿ Kerncompetenties (zie www.gasthuis.be/nl/medewerkersbeleid) Kwaliteitsvol werken ¿ Samenwerken ¿ Cliëntgerichtheid ¿ Loyaliteit ¿ Zelfontwikkeling Functiegerichte competenties COMMUNICATIEF · Je communiceert helder, duidelijk en gestructureerd, zowel mondeling als schriftelijk. · Je past je aan naargelang de ¿ontvanger¿ van je boodschap en richt je dus op gepaste wijze tot medewerkers, bewoners, familie en andere interne en externe contacten. · Je leeft je in in de situatie van de andere, toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere. Je toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen en toont erkenning voor anderen. PLANNEN EN ORGANISEREN · Je plant acties en projecten en bepaalt doelen en prioriteiten. Je zorgt voor een correcte afstemming van mensen, middelen, tijd en procedures. Je bezit de nodige competenties om je team administratief te ondersteunen en een degelijke planning uit te werken. Je past de planning aan indien nodig. · Je evalueert de werking van je team op een positief kritische manier om te controleren of aan de verwachtingen voldaan is en stuurt bij waar nodig. · Je verzekert de continuïteit en behoudt overzicht. · Je overlegt met betrokkenen vooraleer je een beslissing neemt en handelt in het belang van de organisatie. · Je kent de eigen sterke en minder sterke punten en die van de medewerkers en regelt de werkorganisatie op basis hiervan. Je ontwikkelt leermogelijkheden voor (de leden van) je team. COACHEND EN MOTIVEREND · Door je enthousiasme en je positiviteit weet je je team te motiveren. Je weet je eigen creativiteit, flexibiliteit en dynamiek over te brengen op de medewerkers. · Je hebt een loyale houding. · Je hebt voldoende verantwoordelijkheidszin, voorkomt conflicten of lost deze op waar nodig en versterkt de samenhorigheid binnen je team en binnen het huis.
  • België
  • Gezondheid / Paramedisch - Verpleegkunde

Hoe solliciteren?

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.