Aller au contenu principal

Deskundige handhaving ruimtelijke ordening (m/v)

Ref 1268127

Geactualiseerd op 11 september 2020 via HAVILAND

Retour à la liste

Hecht je belang aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!


Voor de verdere uitbreiding van de dienstverlening aan haar vennoten (voornamelijk lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde) gaat Haviland op zoek naar een intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening (RO). Als intergemeentelijk handhaver RO hou je toezicht op de naleving van de stedenbouwkundige regels: Je zal lokale besturen begeleiden en ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van hun beleid/visie/strategie rond omgevingshandhaving; Jouw focus ligt op handhaving RO waarbij je inzet op een zowel reactieve, bemiddelende als proactieve aanpak; Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht, in het bijzonder van de stedenbouwkundige handelingen; Je volgt dossiers en problemen met betrekking tot handhaving RO op en geeft advies aan het betreffende lokale bestuur; In de jouw toegewezen gemeenten treed je op als verbalisant. Als verbalisant voer je controles uit om na te gaan of voorschriften en regels in verband met ruimtelijke ordening, bouw en vergunningen correct worden nageleefd. Nadat je de nodige vaststellingen hebt gedaan, maak je een rapport waarin je jouw vaststellingen beschrijft en de situatie analyseert. Op basis daarvan geef je in eerste instantie informatie of werk je voorstellen, adviezen en oplossingen uit; Je staat in voor de zachte handhaving, die erop gericht is het respect voor stedenbouwkundige regels te verhogen en een vrijwillig herstel te bekomen; Als verbalisant maak je indien nodig een proces-verbaal of een verslag van vaststelling op, met als doel het herstel te bekomen via een bestuurlijke maatregel of via gerechtelijke weg; Je staat in voor alle administratieve taken die gepaard gaan met het uitoefenen van de functie, zoals het verzamelen en registreren van de opdrachten, het verzamelen van de relevante informatie, het maken van afspraken, het opmaken van een verslag of andere documenten, de communicatie met de betrokkenen,...
  • Administratie en boekhouding / Secretariaat, kantoorwerk en administratie van het personeel

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
HAVILAND
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817053-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.