Aller au contenu principal

Project Officer Bluebridge (m/v)

Ref 1272954

Geactualiseerd op 17 september 2020 via GREENBRIDGE INCUBATIE-EN INNOVATIECENTRUM GENT-OOSTENDE

Retour à la liste
Bluebridge is op zoek naar een persoon met project ervaring voor de opvolging van 2 lopende projecten: het H2020 project COASTAL en het interreg NON STOP. Het eerste is de de hoofdtaak. Dit Europees project wordt gecoördineerd door VITO en is een consortium van 29 Europese partners. In het tweede project zijn de verantwoordelijkheden van Bluebridge beperkter. In COASTAL worden landzee interacties onderzocht. In 6 casestudies wordt de dialoog aangegaan met lokale stakeholders. Aan de hand hiervan worden dynamische modellen gebouwd en scenario¿s uitgewerkt. Een vereenvoudigde versie van deze modellen wordt voorgelegd aan de stakeholders. Hierna worden aanbevelingen gedaan naar het beleid en de ondernemers NON STOP beoogt een verhoogde digitalisatie van havenomgevingen om zodoende CO2 te reduceren en de havenprocessen te optimaliseren. Samen met Haven Oostende en Crescent wordt een digitale twin gebouwd van Haven oostende. Bluebridge faciliteert workshops rond deze topic en ondersteunt ondernemers en studenten hierin een rol op te nemen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor Bluebridge binnen het COASTAL project. Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel en neemt de project management rol voor jouw rekening, zowel de communicatie als de financiële rapportage. Activiteiten: - Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de voortgangsrapportage. - Inhoudelijk werk je mee de taken uit op vraag van de werkpakketcoördinatoren. Deze taken omvatten:
  • de opvolging van de multi-actorlabs en stakeholdermanagement
  • het formuleren van beleidsaanbevelingen en business oplossingen door de ontwikkeling van business road maps
  • de ontwikkeling van kust-land gerelateerde scenario¿s en transitiepaden
- Uitvoeren en opvolgen van de financiële rapportage in overleg met de financial assistent & CEO Bluebridge - Bijwonen van belangrijke events en meetings gerelateerd aan het COASTAL project. - Faciliteren van stakeholder interacties - Voorbereiden en geven van presentaties op project meetings of internationale fora. - Ontwikkelen en dissemineren van communicatie materiaal gelinkt aan H2020 vb. nieuwsartikelen, practice abstract in samenwerking met communicatieofficer Bluebridge - Coördinatie en organisatie van de slotconferentie van het H2020 COASTAL-project in samenwerking met het consortium (o.a. GEONARDO) alsook het Bluebridge team. Ook voor het NON STOP project fungeer je als aanspreekpunt en neem je de taken voor Bluebridge waar. Concreet gaat dit over
  • Organiseren van internationale workshops rond digitalisatie in havens.
  • Identificeren van de juiste partners hiervoor in de triple helix.
  • In samenwerking met de kennispartners van het Bluebridge ecosysteem de betrokkenheid van studenten faciliteren.
  • België
  • Administratie en boekhouding / Secretariaat, kantoorwerk en administratie van het personeel

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
GREENBRIDGE INCUBATIE-EN INNOVATIECENTRUM GENT-OOSTENDE
Contactpersoon
Mevr. Noémie Wouters
Presentatiewijze

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
info@ostendsciencepark.be
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.