Aller au contenu principal

Project Manager - Real Estate (m/v)

Ref 1288109

Geactualiseerd op 07 oktober 2020 via MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)

Retour à la liste

Onze klant, is de veelzijdigste vastgoedgroep in België, met ongeveer 6 miljard EUR onder beheer. Wij zijn actief in volgende domeinen: vastgoedvermogensbeheer, vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en financiering van PPS-projecten.


De bouwheer begeleiden tijdens de ontwerpfase en het opstellen van de voorontwerpen, bij het opstellen van het vergunningsdossier en de keuze van de bouwpartners (ontwerpers en aannemers) om hem zodoende de voor het slagen van de projecten nodige hulp, kennis en expertise aan te bieden. De beste prijzen onderhandelen met de aannemers met respect voor kwaliteit en constructietermijn zoals overeengekomen tijdens de ontwikkelingsfase. In overleg met de collega's van Development/Design & Build/ Investment bijdragen tot de continue verbetering van de coherentie, de nauwkeurigheid en de doeltreffendheid tijdens de verschillende fases van het ontwerp van het technisch en constructie proces ten einde een dienstverlening te bieden die rust op een gestructureerde optimalisatiebenadering. Coördineren en organiseren van de diverse activiteiten van de bouwpartners in de verwezenlijking van het project teneinde een doeltreffende service te kunnen aanbieden die beantwoordt aan de vereisten van de interne en externe klanten binnen de verwachte termijnen en budgetten. In samenwerking met en met de ondersteuning van interne en externe technische experts voortdurend op de hoogte blijven van de evoluties en de ontwikkelingen van de technieken op de markt, zijn kennis up-to-date houden teneinde zijn activiteiten te verstevigen door diensten aan te bieden die constant steunen op geactualiseerde kennis. De uitwisseling van informatie tussen de interne medewerkers (Design & Build/Development/ Investment) bevorderen en stimuleren teneinde een optimaal partnership te ontwikkelen en aldus de kwaliteit van de geleverde dienstverlening te verhogen. Expertise delen en gepaste adviezen verstrekken in het betrokken domein op grond van zijn technische kennis en expertise ter zake teneinde de gesprekspartner relevante informatie te leveren voor zijn beoordeling en hem aldus te ondersteunen bij zijn besluitvorming.
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821794-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.