Aller au contenu principal

PMO Assistant (m/v)

Ref 1290135

Geactualiseerd op 09 oktober 2020 via S.T.I.B.

Retour à la liste
Met meer dan 9.500 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.
Je werkt in de SSD (Speciale Studiedienst) van de MIVB, die instaat voor de totstandbrenging en de vernieuwing van de metro-infrastructuur. De entiteit heeft een matrixstructuur en bestaat uit 4 operationele afdelingen, die elke gespecialiseerd zijn in een vakgebied: Studies, Burgerlijke Bouwkunde, Afwerking/Herstellingen en Uitrustingen en uit twee pools : de pool Projecten en de pool Instandhouding van het werktuig. Je werkt meer specifiek voor de afdeling Studies in de pool Projecten en je rapporteert aan de verantwoordelijke van de cel PMO. De hoofdopdracht van de cel PMO is de ontwikkeling, de uitrol en de goede toepassing van de processen en de tools op het vlak van projectbeheer. Als assistent-PMO bestaat jouw hoofdopdracht erin op te treden als Beheerder van de Projectdocumentatie voor alle projecten en de cel PMO bij te staan in de organisatie en het verloop van de vergaderingen, de opmaak van de werkdocumenten en andere administratieve taken. Jouw taken zijn in het bijzonder de volgende: * De tool voor het beheer van de projectdocumentatie (SharePoint) van de SSD uitrollen en meewerken aan de voortdurende verbetering ervan; * De regels voor het beheer van de projectdocumentatie van de SSD invoeren en meewerken aan de verbetering ervan en de personen die een rol spelen in de projecten begeleiden bij de goede toepassing van deze regels; (opleidingen, hotline); * De verschillende vergaderingen organiseren en leiden, in samenwerking met de PMO Manager: de dagorde opmaken en verspreiden, de vergadering leiden, erop toezien dat de nodige beslissingen genomen worden, de notulen opmaken en verspreiden, het actieplan opmaken en opvolgen; * Toezien op de voorbereiding van kwalitatieve dossiers met het oog op validatie door de verschillende comités; * Werkinstrumenten en -documenten ontwikkelen (modellen, beheerstabellen, procedures, enz.) voor de SSD/DIOV; * Ervoor zorgen dat de interne klanten tevreden zijn door goed met hen samen te werken en te communiceren.
  • Administratie en boekhouding / Secretariaat, kantoorwerk en administratie van het personeel

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
S.T.I.B.
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822557-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.