Aller au contenu principal

Een Juridisch Adviseur (m/v)

Ref 1293231

Geactualiseerd op 14 oktober 2020 via VERENIGING VAN DE ZIEKENHUISGENEESHEREN VAN IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID

Retour à la liste

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken Voor de Algemene Directie, Een Juridisch Adviseur (m/v/x) onder voltijds contract voor onbepaalde duur.

U missie omvat het adviseren van de Directieleden in de verschillende rechtsdomeinen. U brengt rechtstreeks verslag uit bij de Verantwoordelijke van de juridische dienst.


Juridisch advies en aanbevelingen geven en de opvolging van de gerelateerde dossiers verzekeren in samenwerking met de verschillende directies. Beheer van de gerechtelijke dossiers in het kader van verschillende rechtsmateries, meer bepaald het privérecht (obligaties, contracten, ¿), de sociale wetgeving, het recht inzake overheidsopdrachten en het publiek recht (ziekenhuiswetgeving, de organieke wet betreffende de OCMW's, ¿). Overeenkomsten, reglementen en, in bepaalde gevallen, lastenboeken nalezen en opstellen. Het beheer en de opvolging van geschillen- en gerechtelijke dossiers in samenwerking met externe specialisten (regelmatig contact met de advocaten).  Meewerken aan de opvolging en het beheer van klachten van patiënten, onder meer in samenwerking met de verschillende directies. Een juridisch toezicht en de verspreiding van gerelateerde informatie van de verschillende actoren van de instelling verzekeren (dagelijks het Belgisch Staatsblad lezen). Deelnemen aan bepaalde strategische projecten en de verantwoordelijken van de projecten adviseren op het vlak van de verschillende juridische aspecten.  Deelnemen aan de implementatie van de regelgeving betreffende de bescherming van de gegevens van de instelling. Meewerken aan de opvolging van de schadedossiers "verzekeringen".
  • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht / Recht

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
VERENIGING VAN DE ZIEKENHUISGENEESHEREN VAN IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1823290-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.