Aller au contenu principal

District Manager (m/v)

Ref 1293242

Geactualiseerd op 14 oktober 2020 via INDIGO PARK BELGIUM

Retour à la liste

Onze onderneming is op zoek naar een District Manager voor de regio Oost.

Indigo Park Belgium maakt deel uit van de Indigo Group, een wereldspeler in zowel on-street als off-street parkeren.

Indigo ontwikkelt, bouwt en exploiteert openbare parkings zowel onder- als bovengronds en controleert en beheert openbare wegen over de hele wereld.

Onze basisfilosofie is eenvoudig: we werken samen met openbare diensten en lokale besturen om het mobiliteitsprobleem in de steden op te lossen.

We leggen daarbij de nadruk op de kwaliteit van de binnenstedelijke mobiliteit en op het respect voor het leefmilieu.


Als Districtmanager ben je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse operationele aansturing van jouw regio (verschillende openbare wegen en/of parkings). Personeel Deelnemen aan het aanwervingsproces Evaluatie van field supervisors Beheren van de personeelsplanning en absenteïsme Opvolgen, sturen, leiden, evalueren en coachen van de Zone Field Manager, parkeerwachters en parkingwachters Opvolgen van de toepassing van de do's & dont's Deelnemen aan periodieke teammeetings (4t4,¿) Organiseren van periodieke team-meetings met de parkeer- en parkingwachters   Administratief Bijstand verlenen bij het verwerken van klachten en betwistingen Opvolging audits/mystery visits SPOC van de regio rond de dagdagelijkse werking Zorgen voor continuïteit van de exploitaties (stockbeheer,investeringsvoorstellen,¿)   Commercieel Informeren van de B2B-klanten Aanleveren en prospectie van lokale commerciële opportuniteiten Voorbereidend werk voor begeleidingscomités en deelname ervan ter ondersteuning van de Regiomanager   Financieel Opmaken en beheren van bestelbonnen in Navision-softwarepakket Opmaken van periodieke financiële rapporten (comments) Opvolging P&L i.s.m. Regiomanager   Rapportering Analyseren van alle operationele rapporten, statistieken en operationele KPI's en corrigerende maatregelen bepalen Rapporteren naar N+1 Informeren van andere teamleden & Field Supervisor binnen de regio   Projectbeheer Ondersteunen van nationaal georganiseerde projecten Ondersteunen van eigen regionale projecten (bv. opstart en/of uitbreiding zone)   Externe contacten Deelnemen aan externe vergaderingen met opdrachtgevers, leveranciers en partners   Veiligheid Waken over veilige werkomstandigheden van het personeel Waken over een veilige omgeving voor onze klanten Toezien op de toepassing van de interne veiligheidsprocedures   Algemeen Toezien da...
  • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
INDIGO PARK BELGIUM
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1823199-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.