Aller au contenu principal

leerkracht buitengewoon onderwijs 22/22 tot 30.06.21 (m/v)

Ref 1295549

Geactualiseerd op 16 oktober 2020 via ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE

Retour à la liste
De Sprankel is een zorgschool voor kinderen van 2,5 tot 14jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autisme of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9). We bieden rust en voorspelbaarheid in ruimte en tijd en maken hen bewust van hun talenten. Met aandacht voor ieders tempo en welbevinden bieden we leermomenten aan op schools en socioaal-emotioneel vlak zodat ze hun talenten kunnen inzettenin hun volgend leertraject waardoor ze hun plaats vinden in de samenleving. Onze kinderen zijn ingedeeld in 4 groepen.

  • Groep 1 is voor leerlingen die voldoende kansen en tijd hebben gekregen in het lager onderwijs en waarvan het duidelijk is dat ze zullen doorstromen naar OV1 of OV2. We streven naar het behalen van ontwikkelingsdoelen, naar het zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij. Deze kinderen hebben nood aan de nabijheid van een zorgende begeleider, en moeten worden getraind in zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Groep 2 is voor leerlingen die meer dan anderen nood hebben aan een langdurige en structurele begeleiding op vlak van gedrag, een voorspelbare omgeving. Ze hebben veel nabijheid nodig van een zorgende en zeer consequente begeleider, en veel sociaal-emotionele ondersteuning. Een omgeving waar ze opnieuw tot rust kunnen komen. In groep 2 wordt er extra ingezet op impulscontrole en emotieregulatie en werkhouding, het versterken van deze executieve functies krijgt (tijdelijk) voorrang op het streven naar eindtermen.
  • Groep 3 is voor doof-slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis die nood hebben aan ondersteuning van gebaren.
  • Groep 4 is voor leerlingen met een type 7 of 9 attest die zelfstandig kunnen werken in de klas met de hier reeds aanwezige omkadering en hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar het behalen van de eindtermen, en de leerlingen kunnen doorstromen naar het gewoon onderwijs, OV4 of OV3. Zij hebben nood aan een begeleider die een coach is.
Wij zijn op zoek naar een voltijdse leerkracht om in twee klassen van groep 4 te ondersteunen. We zoeken iemand van 9/11/20 tot 30/06/21. Het gaat niet om een vervanging. Dus kans op verlenging naar het volgende schooljaar na een positieve evaluatie.
Het gaat over een klassen met leerlingen tussen 10 en 13jaar met autisme en/of een taalontwikkelingsstoornis. Enkele leerlingen van de klassen hebben nog veel moeite met impulscontrole en emotieregulatie. Daarom wordt in deze klassen extra ondersteuning ingezet.
Je staat samen in de klas met de klasleerkracht en/of een logopediste of je haalt kinderen individueel of in kleine groepjes uit de klas om extra in te zetten op sociale vaardigheden en trainen van executieve functies. Je werkt nauw samen met de opvoedster van de leefgroep.
Samen bieden jullie de kinderen een consequente aanpak op maat, met oog voor hun welbevinden. Er is veel materiaal aanwezig op school. Een onderwijsondersteuner van het OCB kan je ondersteunen in de kennismaking met deze materialen.
  • België
  • Onderwijs en opleiding / Onderwijs

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE
Contactpersoon
Mevr. Cindy Vleugels
Presentatiewijze

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
cindy.vleugels@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.