Aller au contenu principal

EXPERT AANKOOP EN OVERHEIDSOPDRACHTEN (m/v)

Ref 1379426

Geactualiseerd op 22 februari 2021 via FEDASIL

Retour à la liste
Doel en context Als expert Overheidsopdrachten en aankoop stel je aankoopdossiers (globale aankopen) op volgens de onderhandelingsprocedure, je geeft advies en begeleidt de opvangcentra en de diensten bij de voorbereiding van hun overheidsopdrachten (lokale aankopen). Je controleert de dossiers die de diensten en de centra hebben opgesteld en draagt bij tot de verbetering van aankoopprocedures/overheidsopdrachten binnen het Agentschap.. Je werkt binnen de dienst Overheidsopdrachten die onder de directie Algemene diensten valt. Inhoud Aankoopdossiers uitvoeren volgens de onderhandelingsprocedure (globale aankopen)
 • Je stelt overheidsopdrachten op volgens de onderhandelingsprocedure, van A tot Z (van de begeleiding bij het bepalen van de behoeften samen met de technische diensten en bij de prospectie tot aan de opvolging van de goede uitvoering van de contracten).
 • Je onderhandelt met de inschrijvers binnen het voorziene wettelijk kader.
Advies, contact en controle (lokale aankopen)
 • Je adviseert en begeleidt de opvangcentra en de diensten bij de voorbereiding van hun aankopen, meer bepaald door hun vragen te beantwoorden en door actief jouw kennis inzake `overheidsopdrachten¿ te delen.
 • Je draagt bij tot de verbetering van de interne procedures `interne overheidsopdrachten¿ binnen het Agentschap, door mogelijke verbeteringen aan te brengen.
 • Je zorgt ervoor dat je de juiste opleidingen volgt en over de vereiste kennis beschikt voor het uitoefenen van jouw functies.
 • Je controleert de dossiers die de diensten en de centra hebben uitgevoerd, enerzijds met behulp van de beschikbare templates, je analyseert onder andere of de procedure gerespecteerd is en de wetgeving overheidsopdrachten toegepast is, en anderzijds door de opvolging van deze dossiers te verzekeren door de diensten en centra te helpen hun dossiers binnen redelijke termijnen af te sluiten.
Reporting
 • Je zorgt voor een systematische reporting van de dossiers die je behandelt door de codering in de desbetreffende databanken.
 • Je zorgt voor een correcte elektronische en papieren archivering van de dossiers die je behandelt.
 • Je verzamelt en levert statistieken in verband met de opdrachten die je behandelt.

Profiel

Diploma en ervaring

 • Je beschikt over een bachelor/graduaat (niveau B).
 • Je hebt voldoende relevante ervaring inzake aankopen en/of overheidsopdrachten.
Technische vaardigheden Vereisten
 • Kennis van overheidsopdrachten:
  - Wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten
  - Koninklijk besluit van 2017plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, ¿
 • Je bent vertrouwd met de finesses van Microsoft Excel.
Troeven
 • Kennis van het Frans is een echte troef
Algemene vaardigheden
 • IN TEAM WERKEN: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • KLANTGERICHT HANDELEN: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • BETROUWBAARHEID TONEN: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • ZICHZELF ONTWIKKELEN: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • DOELSTELLINGEN BEREIKEN: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • INFORMATIE ANALYSEREN: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • ONDERSTEUNEN: Collega¿s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Talenkennis

Nederlands : Middelmatige
 • BRUSSEL
 • Transport en logistiek / Aankoop en logistiek

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
FEDASIL
Contactpersoon
Dhr. hector zanvo
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.fedasil.be
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.