Aller au contenu principal

Begrotingscoördinator (m/v/x) (m/v)

Ref 1380336

Geactualiseerd op 22 februari 2021 via SPF BOSA

Retour à la liste
Er zijn 2 plaatsen bij het DG Begroting en Beleidsevaluatie , van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie staat de Staatssecretaris van Begroting en de Regering bij op het vlak van de begroting en de controle op de uitvoering ervan, de beleidsevaluatie, de organisatiebeheersing en de ontwikkeling van Business Intelligence.

De vacatures zijn vacant bij de dienst Begeleiding Begroting en de macrobudgetaire dienst .
De dienst Begeleiding Begroting telt ongeveer 40 medewerkers:
  • Biedt advies, leiding en ondersteuning bij de invoering van een modern en geïntegreerd systeem van begrotingsbeheer.
  • Staat in voor de begeleiding van de begroting (voorbereiding + coördinatie en opvolging van de uitvoering van de begroting van de Federale Staat).
  • Omvat twee cellen: de cel Begroting en Controle en de cel van de vastleggingen.
Uw belangrijkste taken:
  • Door technische nota¿s voor te bereiden, adviseer je de beleidscel van de Staatssecretaris voor Begroting in het licht van de politieke begrotingsbeslissingen van de Belgische regering. Je zet de beslissingen om in officiële teksten.
  • Je neemt deel aan vergaderingen met nationale en internationale instellingen. Je vertegenwoordigt de FOD Beleid en Ondersteuning en de Staatssecretaris voor Begroting op vergaderingen, platformen en discussieforums. Je geeft er toelichting bij de begrotingsdoelstellingen en -normen en bij de nieuwe begrotingstechnieken. Op die manier geef je de visie op het begrotingsbeleid door aan derden en draag je bij tot de naleving ervan.
  • Je ondersteunt de strategische begrotingsbeslissingen door gerichte adviezen te formuleren op basis van je expertise op het vlak van overheidsfinanciën. Als begrotingscoördinator ben je verantwoordelijk voor een overheidsorganisatie en help je mee om haar begroting zo zuinig en doeltreffend mogelijk te maken in het kader van de vastgelegde richtlijnen. Elke euro die op die manier bespaard wordt, is een euro die kan worden geïnvesteerd ten bate van de burgers en de ondernemingen. Op die manier lever je mee je bijdrage aan gezonde overheidsfinanciën.
  • Je begeleidt de federale overheidsdiensten (FOD¿s) bij de uitvoering van hun taken in het kader van de begrotingscyclus (opmaak, uitvoering, controle, rapportering). Als begrotingscoördinator ben je het centrale aanspreekpunt. Bij de uitoefening van je functie respecteer je de geldende richtlijnen en de regelgeving op de rijkscomptabiliteit. Je houdt ook rekening met gegevens over de meer algemene macro-economische context.
  • Je organiseert de controle op de uitgaven van je klanten om de correcte aanrekening ervan te garanderen en om te vermijden dat de begrotingskredieten overschreden worden.
  • Je werkt mee aan interne verbeterprojecten rond begrotingsprocessen, begrotingsbeleid, digitalisering en de verdere uitbouw van het directoraat-generaal.
  • Je wordt aangemoedigd om concrete, praktische voorstellen te doen tot wijziging van de wetgeving, om zo bij te dragen tot een zuiniger en doeltreffender werking.

Profiel

Diploma van master. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma.

  • BRUSSEL
  • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SPF BOSA
Contactpersoon
Infolijn Selor
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG21034&utm_source=vdab&utm_medium=jobpost&utm_content=nl&utm_campaign=ANG21034
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.