Aller au contenu principal

Site project planner - Waaslandhaven (m/v)

Ref 1382297

Geactualiseerd op 23 februari 2021 via WE AND WORK

Retour à la liste

Als Site Planner rapporteer je aan de Site Project Control Manager. Je komt terecht in een nieuwe fabriek in wording in de Waaslandhaven.   Binnen je functie ben je verantwoordelijke om een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de uitwerking van het project,  eventuele afwijkingen te detecteren (bv op vlak van manuren)  en rapportages voor te bereiden m.b.t. de stand van zaken en voortgang van de site werkzaamheden.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden omvatten : 

 • Gedetailleerde opvolging van het project en administratieve verwerking van alle info  in de planningstool
 • De volgende fase bouwschema ontwikkelen en dit conform de tijdsspanne die werd vastgelegd in een eerder projectschema 
 • Een raming opstellen van de manuren op basis van de ontwerpaantallen en de vastgestelde WBS (Work Breakdown Structure) 
 • Het bouwschema aanvullen met een schatting van de standaard manuren teneinde voortgangscurven en mankracht histogrammen te genereren 
 • Erop toezien dat de gedetailleerde schema¿s die door leveranciers werden ontwikkeld effectief overeenstemmen met hun contractuele verplichtingen, alsook met het vooropgestelde bouwschema 
 • Schemacontroles uitvoeren op de sluitingsdata
 • Voorspellingen formuleren m.b.t. de voltooiingsdata, in het bijzonder wanneer afwijkende (ongunstige) tendensen vastgesteld worden, met het doel tijdige teneinde tijdig een efficiënt herstelplan te kunnen uitvoeren 
 • Beoordelen van de fysieke voortgang op de vooropgestelde afsluitdata :  voorleggen van eventuele afwijkingen t.a.v. de ingestelde basislijn, voorstellen van eventuele corrigerende maatregelen 
 • De urenstaten  van de leveranciers verzamelen en op basis daarvan de voorspelde en geplande mankracht op de ingestelde basislijn vergelijken met de feitelijk gepresteerde manuren
 • Opstellen van wekelijkse en maandelijkse voortgangsrapportages m.b.t. de site activiteiten in verhouding tot de projectprocedures 
   

Profiel

Je beschikt over volgende vaardigheden en competenties : 

 • Je hebt een uitgesproken interesse en/of ervaring in techniek
 • Je bent sterk in administratie en organisatie 
 • Enige ervaring in een project omgeving en de planning (bv bouwprojecten) is een groot voordeel
 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en werkt zeer accuraat 
 • Je gaat gestructureerd te werk en behoudt een helikopterview 
 • Een doorgedreven Excel kennis is een absolute must voor het opstellen van rapporteringen 
 • Enige ervaring met Primavera Software P7 / P17 is aangewezen 
 • Je bent een sociaalvaardige persoonlijkheid die zich zowel mondeling als schriftelijk vlot kan uitdrukken in de Engelse taal 
 • Je kan voltijds aan de slag en bent flexibel naar werkuren toe (8:00 ¿ 17:00-18:00 u) 

Talenkennis

Nederlands : Goed
 • Handel - Ondersteuning verkoop / Handelsvertegenwoordiging

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
WE AND WORK
Contactpersoon
Mevrouw Smet Kristel
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
https://easyapply.jobs/r/Q7BSFSQ1Uzex2Q45MXgX
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.