Aller au contenu principal

In het kort

Artikel 60 en artikel 61 zijn arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen jouw organisatie en het OCMW. Het is een vorm van sociale bijstand die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

De voordelen

Artikel 60

De werknemer wordt ter beschikking gesteld door het OCMW waarmee je een partnerschap aangaat. Je komt in aanmerking voor andere premies en financiële steun. 

Artikel 61

Je hebt recht op: 

 • Een regionale premie van €15 per bezoldigde dag (aangegeven bij de RSZ), gedurende maximum 18 maanden. De duur van de toekenning wordt berekend op basis van het aantal dagen die nodig zijn om recht te hebben op de voordelen die de volledige sociale bijdragen met zich meebrengen. 
 • Je kan deze premies combineren met alle andere vormen van werkgelegenheidssteun zoals activa.brussels.

Voorwaarden als werkgever

In het geval van artikel 60 is het OCMW de juridische werkgever. Het centrum kan een beroep doen op de persoon voor zijn eigen diensten of ter beschikking stellen van een derde werkgever:

 • Een gemeente
 • Een vzw
 • Een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch oogmerk
 • Een vennootschap met sociaal oogmerk (zoals bedoeld in artikel 146 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen evenals artikel 61 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935)
 • Een ander OCMW
 • Een vereniging onderworpen aan hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976
 • Een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege is aangesloten bij de RSZ of bij de RSZPPO
 • Een particuliere handelspartner die een overeenkomst heeft afgesloten met het OCMW op basis van de voornoemde wet van 8 juli 1976 (opgelet: deze terbeschikkingstelling komt niet in aanmerking voor een bijkomende subsidie)

Voorwaarden voor de kandidaat

De begunstigden moeten:

 • Een leefloon of een equivalente financiële sociale steun ontvangen.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
 • Geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering.

Hoe een aanvraag indienen?

Neem contact op met één van de 19 OCMW’s van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Je vindt ze terug op onze kaart met partners. Het OCMW dat je contacteert, zal in samenwerking met Actiris je aanvraag opvolgen.