Aller au contenu principal

In het kort

Leid je nieuwe medewerkers op naar de noden van je onderneming: de werkzoekende kan, in de eerste zes maanden van aanwerving, een complete algemene of technische opleiding volgen, speciaal samengesteld voor de nieuwe baan.

De opleiding kan gaan over zeer uiteenlopende domeinen zoals bouw, hout, industrie, bewaking, milieu, horeca, non-profit, secretariaat, transport, handel, biotechnologie,…

Beperkte kosten: De opleidingscheque wordt voor 50% door Actiris gefinancierd met een maximumbedrag van 2.250 €. Het resterend bedrag wordt door de werkgever betaald.

50%

financiering voor het opleiden van je nieuwe medewerkers: een interessant duwtje in de rug!

Voorwaarden?

Voor jou

Je bedrijfszetel is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen.

Je geeft de werkzoekende een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst betreft minstens een halftijdse betrekking.

Voor de kandidaat

 • de werkzoekende moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en bij Actiris zijn ingeschreven.
 • hij/zij moet bovendien aan minstens EEN van de volgende voorwaarden voldoen :
  • ten hoogste over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) beschikken
  • sinds twee jaar bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
  • minstens 46 jaar oud zijn
  • een erkende handicap hebben

Praktisch!

Next steps

VÓÓR hij een arbeidsovereenkomst ondertekent moet de werkzoekende een “waardebon” voor een opleidingscheque aan zijn Actiris-consulent vragen.

NA de aanwerving of de vestiging als zelfstandige:

 • moet de waardebon ingevuld en teruggestuurd worden met een kopie van de arbeidsovereenkomst of het bewijs van de vestiging als zelfstandige.
 • moet de werkzoekende zijn opleiding starten bij een instelling die hij in overleg met zijn werkgever heeft gekozen.
 • zal de nieuwe zelfstandige zijn opleiding bij het opleidingscentrum van zijn keuze volgen.