Aller au contenu principal

Premie phoenix.brussels

Info

Wijziging voor de attesten phoenix.brussels voor werkzoekenden.

Sinds 1 juli 2022 voorziet Actiris noch attesten phoenix.brussels (500 en 800), die automatisch verzonden werden, noch attesten phoenix.brussels ‘Artiest’, die de werkzoekende zelf kon aanvragen.

Wat verandert er voor jou als werkgever?

Dit betekent dat vanaf dan enkel werkzoekenden die een attest ontvingen voor 1 juli 2022 het attest kunnen gebruiken voor contracten die tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 ondertekend werden en dit met een indiensttreding tot 01/10/2022 ten laatste. Sinds 1 juli 2022 geeft Actiris geen nieuwe attesten phoenix.brussels (500, 800, Artiest) meer.