Aller au contenu principal

Je hebt drie opties om beroep aan te tekenen.

  • Je dient een intern administratief beroep in bij een paritair beroepscomité. Dat orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en wordt voorgezeten door een medewerker van Actiris.
  • Je dient een extern beroep in bij de arbeidsrechtbank. Houd er rekening mee dat de kosten en wachttijden in dit geval kunnen oplopen.
  • Je doet beroep op beide instanties, tegelijkertijd of achtereenvolgens (te beginnen bij het paritair comité).

Intern via een paritair beroepscomité

Wat is een paritair beroepscomité?

Een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers. Het orgaan is paritair samengesteld en telt dus een gelijk aantal vertegenwoordigers van de grote vakbonden (ACV, ACLVB, ABVV) en de werkgeversorganisaties (VBO, Boerenbond, HRZKMO, Unisoc, FWA).

Hoe dien ik beroep in?

Je dient je beroep in aan de hand van een gedateerde en ondertekende brief. Die verzend je via aangetekend schrijven naar het secretariaat van het paritair beroepscomité of tegen ontvangstbewijs aan de secretaris. Dat kan op volgend adres:

Actiris
Paritair beroepscomité
Ter attentie van de secretaris
Sterrenkundelaan 14
1210 Sint-Joost-ten-Noode

Wat is de deadline?

Je moet beroep indienen binnen de 15 dagen na de mededeling van de negatieve evaluatiebeslissing.

Wanneer valt de beslissing?

Binnen de maand na ontvangst van je beroep moet het comité een uitspraak doen.

Opgelet! Soms duurt het ook langer:

  • Wordt het onderzoek van je beroep uitgesteld naar een latere datum? Dan heeft het comité een extra maand om een beslissing te nemen.
  • Kunnen sommige vertegenwoordigers van de werknemers- of werkgeversorganisaties niet aanwezig zijn? Dan is het comité niet paritair en dus niet in staat om een beslissing te nemen. Tijdens die periode wordt de termijn van één maand opgeschort.
    Viel er geen uitspraak binnen de termijn? Dan werd het administratief beroep ambtshalve gegrond verklaard.

Hoe wordt de beslissing meegedeeld?

Je ontvangt de beslissing per aangetekend schrijven. Het paritair beroepscomité bezorgt ook een kopie aan de directie Beschikbaarheid van Actiris en de RVA.

Kan ik een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank zonder te passeren bij het paritair beroepscomité?

Ja. Een beroep bij het paritair beroepscomité is aanvullend. Je kan perfect meteen naar de arbeidsrechtbank stappen.

Wil je eerst een beroep indienen bij een paritair beroepscomité en nadien bij de arbeidsrechtbank? Houd er dan rekening mee dat de termijn voor het indienen van een beroep bij de arbeidsrechtbank meteen begint te lopen na de mededeling van de negatieve evaluatiebeslissing. De termijn voor je beroep bij het paritair arbeidscomité heeft daar geen invloed op.