Aller au contenu principal

In het kort

1000 € per trimester: dat is de maximale korting op werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid die je kan ontvangen. Het doel van deze reductie is om meer 57-plussers aan het werk te zetten en aan het werk te houden. 

Voorwaarden

Voor jou

De vestigingseenheid is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze korting geldt voornamelijk voor de privésector, uitgezonderd bepaalde paritaire comités (bv. 319.01, 319.02, 327 et 329).

Voor de medewerker

De medewerker is tussen de 57 en 64 jaar oud.

Zijn of haar bruto trimestrieel inkomen is lager dan of gelijk aan 11.592,84 € brut.

De medewerker valt onder alle socialezekerheidsregelingen en behoort tot categorie 1 in het kader van structurele kortingen (uitgesloten: sociale maribel en beschutte werkplaatsen).

Zowel medewerkers die je in dienst neemt (en de juiste leeftijd hebben bereikt) als medewerkers die al in dienst waren, komen in aanmerking.

Praktisch

Laat je DmfA (Multifunctionele aangifte/RSZ) weten op welke korting je per medewerker en per beroep recht hebt.

DmfA