Aller au contenu principal

In het kort

Het gaat om een vermindering van de werkgeversbijdragen die jou wordt toegekend wanneer je de eerste zes werknemers aanwerft. Je krijgt dan een vermindering vanaf je tweede medewerker tot je zesde. 

Indien je tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, betaal je voor onbepaalde tijd geen basiswerkgeversbijdragen meer voor de eerste werknemer. Bovendien is de vermindering uitgebreid tot de 6de werknemer (de voorafgaande verminderingen van de eerste tot de vijfde werknemer worden overgeheveld naar de tweede tot de zesde werknemer). Deze vermindering is dus geldig voor je tweede werknemer tot en met je zesde.

Wist je dat er nog andere kortingen bestaan? Richt je tot je sociaal secretariaat om alle sociale bijdragen te leren kennen waar je recht op hebt.

Voorwaarden ?

Voor jou

Je hebt recht op deze maatregel indien je een werkgever uit de privésector bent, die voor de eerste maal personeel aanwerft of die na de eerste of de tweede werknemer bijkomend personeel in dienst neemt.

Je hebt nog nooit RSZ-bijdragen betaald of je hebt sinds minstens 4 opeenvolgende trimesters vóór de aanwerving van de eerste werknemer geen bijdragen betaald.

Als er sprake is van een 'vervanging' binnen een technisch bedrijfseenheid voor een bepaalde periode, dan kan het voordeel niet worden toegepast.

Een nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen die in de laatste 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid was tewerkgesteld.

Voor de kandidaat

De werknemer moet aan geen enkele bijzondere voorwaarde voldoen.

Alle soorten arbeidsovereenkomsten komen in aanmerking: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, uitzendwerk enz.

Bepaalde categorieën werknemers worden evenwel nooit voor deze maatregel in aanmerking genomen, bijvoorbeeld leerlingen, gelegenheidswerknemers, dienstbodes, jobstudenten enz.

Praktisch!

Er worden geen formaliteiten gevraagd. Enkel de RSZ-aangifte moet worden ingevuld waarbij je vermeldt voor welke kwartalen en voor welke werknemers je de vermindering aanvraagt.

Vragen?

Bel ons op het nummer 02 505 79 15 of gebruik onderstaand formulier.