Aller au contenu principal

In het kort

Als je een eerste werknemer aanwerft, betaal je voor onbepaalde tijd geen basiswerkgeversbijdragen meer.

Vanaf je tweede medewerker, tot en met je zesde, krijg je ook vermindering. (De voorafgaande verminderingen van de eerste tot de vijfde werknemer worden overgeheveld.) 

Wist je dat er nog andere kortingen bestaan? Richt je tot je sociaal secretariaat om alle sociale bijdragen te leren kennen waar je recht op hebt.

Voorwaarden

Voor jou

Je hebt recht op deze maatregel als je een werkgever uit de privésector bent, die voor de eerste keer personeel aanwerft of die na de eerste of de tweede werknemer bijkomend personeel in dienst neemt.

Je hebt nog nooit RSZ-bijdragen betaald of je hebt sinds minstens 4 opeenvolgende trimesters vóór de aanwerving van de eerste werknemer geen bijdragen betaald.

Als er sprake is van een 'vervanging' binnen een technische bedrijfseenheid voor een bepaalde periode, dan kan het voordeel niet worden toegepast.

Een nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen die in de laatste 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid was tewerkgesteld.

Voor de kandidaat

De werknemer moet aan geen enkele bijzondere voorwaarde voldoen.

Alle arbeidsovereenkomsten komen in aanmerking: van uitzendwerk tot een contract van onbepaalde duur. 

Bepaalde categorieën werknemers komen echter niet in aanmerking voor deze maatregel: leerlingen, gelegenheidswerknemers, dienstbodes, jobstudenten enz.

Praktisch

Er worden geen formaliteiten gevraagd. Enkel de RSZ-aangifte moet worden ingevuld waarbij je vermeldt voor welke kwartalen en voor welke werknemers je de vermindering aanvraagt.

Vragen

Bel ons op het nummer 02 505 79 15 of gebruik onderstaand formulier.