Aller au contenu principal

Premie phoenix.brussels

De coronacrisis heeft in 2020 heel wat impact gehad op de economie met gevolgen voor tal van sectoren en de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Brusselse regering een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen : phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, zullen daarvoor financiële steun krijgen.

Deze premie is geldig voor de rekrutering van bepaalde werkzoekenden en is ook tijdsgebonden. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de premie voor contracten die afgesloten worden tussen 01/01/2021 en 31/12/2021, ten laatste.

Voorwaarden

Voor jou

 • Alle werkgevers, zowel in de privé als openbare instellingen die contractuelen aanwerven, genieten van de voordelen van phoenix.brussels. Lees onze infofiche voor meer info over de verschillende soorten werkgevers die in aanmerking komen.
 • De medewerker krijgt een contract van onbepaalde duur of wordt aangeworven voor minstens 6 maanden (en voor minstens een halftijdse functie)
 • Voor de premie phoenix.brussels Artiest, moet de aanwerving gebeuren onder code 046 van de RVA en dit voor de duur van minstens 1 maand en voor een halftijdse functie (minstens).
 • Het contract moet ondertekend worden ten laatste voor 31/12/2021 en de effectieve aanwerving moet gebeuren voor 01/03/2022.

Voor de kandidaat

 • De kandidaat moet in het bezit zijn van een attest phoenix.brussels 500, 800 of Artiest.

Welke medewerkers ?

Om te kunnen genieten van een premie phoenix.brussels gedurende (maximum) 6 maanden, moet de kandidaat een attest (phoenix.brussels) gekregen hebben van Actiris en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Met een attest phoenix.brussels 800 krijg je een premie van maximum €800/maand (premie phoenix.brussels 800), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • hoogstens een hoger secundair diploma hebben;
 •  Met een attest phoenix.brussels 500 krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • 30 jaar of jonger zijn;
  • een diploma of getuigschrift hebben hoger dan een hoger secundair diploma
 • Met een attest phoenix.brussels Artiest krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 1 maand. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • minstens één prestatie als artiest, onder de RVA-code 046, hebben uitgevoerd gedurende de 8 trimesters voorafgaand aan de het trimester van de aanwerving.

 

Praktisch

Om van een van deze vier premies te genieten, moet je het aanvraagformulier van de premie phoenix.brussels ten laatste 2 maanden na de aanvang van het contract bezorgen:

 

Ter herinnering: het contract kan ondertekend worden tot 31/12/2021 en de effectieve aawerving moet plaatsvinden ten laatste op 01/03/2022.

Meer info

Nog vragen over de premie phoenix.brussels?

 • Neem contact op met je consultant van Select Actiris
 • Bel naar het nummer 02/ 505 79 15
 • Contacteer ons per mail via werkgevers@actiris.be