Aller au contenu principal

Premie phoenix.brussels

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 heel wat impact gehad op de economie met gevolgen voor tal van sectoren en de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Brusselse regering een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen: phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, zullen daarvoor financiële steun krijgen. Deze steunmaatregel is geldig voor de rekrutering van bepaalde werkzoekenden en is ook tijdsgebonden.

De Brusselse regering heeft beslist om de periode van deze premie te verlengen. De premie phoenix.brussels is geldig voor contracten getekend tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 met een indiensttreding uiterlijk op 01/10/2022

Voordelen

Je krijgt de premie wanneer je een Brusselse werkzoekende aanwerft met een van de drie profielen die je hieronder kan terugvinden. Naar gelang het profiel van de kandidaat, ontvang je een premie van maximum €800 of €500 die maandelijks wordt uitgekeerd gedurende een periode van maximum 6 maanden.

Voorwaarden

Voor jou

 • Alle werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen), zowel in de privé als openbare instellingen die contractuelen aanwerven, genieten van de voordelen van phoenix.brussels. Lees onze infofiche voor meer info over de verschillende soorten werkgevers die in aanmerking komen.
 • De medewerker krijgt een contract van onbepaalde duur of wordt aangeworven voor minstens 6 maanden (en voor minstens een halftijdse functie)
 • Voor de premie phoenix.brussels Artiest, moet de aanwerving gebeuren onder code 046 van de RVA en dit voor de duur van minstens 1 maand en voor een halftijdse functie (minstens).
 • Het arbeidscontract moet ondertekend worden uiterlijk op 30/09/2022 en de indiensttreding moet gebeuren uiterlijk op 01/10/2022.

Voor de kandidaat

 • De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig phoenix.brussels attest 500, 800 of Artiest de dag voor zijn aanwerving.
 • Enkel personen die een attest ontvingen voor 1 juli 2022 kunnen het attest gebruiken voor contracten die tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 ondertekend werden en dit met een indiensttreding tot 01/10/2022 ten laatste. Sinds 1 juli 2022 geeft Actiris geen nieuwe attesten phoenix.brussels (500, 800, Artiest) meer.

Welke medewerkers?

Om te kunnen genieten van een premie phoenix.brussels gedurende (maximum) 6 maanden, moet de kandidaat een attest (phoenix.brussels) gekregen hebben van Actiris en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Met een attest phoenix.brussels 800 krijg je een premie van maximum €800/maand (premie phoenix.brussels 800), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden.  
 • Met een attest phoenix.brussels 500 krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden.
 • Met een attest phoenix.brussels Artiest krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 1 maand.

Om de voorwaarden waaraan de kandidaat moet voldoen te ontdekken, kan je onze infofiche raadplegen.

Praktisch

De premie aanvragen

Om van een van deze drie premies te genieten, moet je het aanvraagformulier van de premie phoenix.brussels ten laatste 2 maanden na de aanvang van het contract bezorgen door het aanvraagformulier hieronder in te vullen.

Maandelijkse betaling van de premie

Om de premie uitbetaald te krijgen moet je het maandelijkse attest “gepresteerde uren” phoenix.brussels invullen en samen met de loonfiche voor de betreffende maand uiterlijk binnen de twee maanden na de betreffende maand per e-mail sturen naar payment.phoenix@actiris.be. De laattijdige levering van deze documenten zal tot gevolg hebben dat u de premie voor de betreffende maand niet meer uitbetaald zal kunnen krijgen.

Meer info

Nog vragen over de premie phoenix.brussels?

 • Neem contact op met je consultant van Actiris
 • Bel naar het nummer 02/ 505 79 15
 • Contacteer ons per mail via werkgevers@actiris.be

Online formulier