Aller au contenu principal

De premie is niet meer in werking sinds 1/12/2022. Het is dus niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Betaling van de premie

Dit betreft alleen aanvragen die een toekenningsbrief van Actiris hebben ontvangen.

Voor de betaling van de premie moet je het maandelijkse uitkeringsbewijs (zie Nuttige documenten hieronder), volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend én de loonstrook van de betrokken maand uiterlijk binnen twee maanden na de maand per e-mail sturen naar payment.phoenix@actiris.be. Elke vertraging heeft tot gevolg dat de premie voor de betrokken maand niet wordt betaald.

Meer info

Nog vragen over de premie phoenix.brussels?

  • Neem contact op met je consultant van Actiris
  • Bel naar 02 505 79 15
  • Contacteer ons per mail via werkgevers@actiris.be