Aller au contenu principal

Premie phoenix.brussels

De coronacrisis heeft in 2020 heel wat impact gehad op de economie met gevolgen voor tal van sectoren en de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Brusselse regering een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen : phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, zullen daarvoor financiële steun krijgen.

Deze premie is geldig voor de rekrutering van bepaalde werkzoekenden en is ook tijdsgebonden. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de premie voor contracten die afgesloten worden tussen 01/01/2021 en 31/12/2021, ten laatste.

Opgelet! Op 4 januari 2021 lanceerde Actiris de phoenix.brussels-premie voorzien in het herstelplan van de Brusselse Minister van Werk.

Begin januari 2021 hebben we een bericht gestuurd om de betrokken werkzoekenden te informeren dat ze recht hadden op een phoenix attest. Na een grondige analyse van de situatie kwam men tot de vaststelling dat sommige onder hen niet aan de voorwaarden voldeden om hier van te genieten en dat hierdoor dit attest niet geldig is.

We houden echter rekening met de aanvragen van de premie voor alle contracten die getekend zijn tot en met 15 maart 2021. Voor alle contracten getekend na  15 maart 2021 kan men deze premie in dit geval niet meer toestaan.

Neem contact met je Actiris Consulent Select of contacteer ons via de werkgeverslijn op 02 505 79 15. Wij zullen nagaan of het attest waarover je kandidaat beschikt geldig is bij de ondertekening van het contract.

Voorwaarden

Voor jou

 • Alle werkgevers, zowel in de privé als openbare instellingen die contractuelen aanwerven, genieten van de voordelen van phoenix.brussels. Lees onze infofiche voor meer info over de verschillende soorten werkgevers die in aanmerking komen.
 • De medewerker krijgt een contract van onbepaalde duur of wordt aangeworven voor minstens 6 maanden (en voor minstens een halftijdse functie)
 • Voor de premie phoenix.brussels Artiest, moet de aanwerving gebeuren onder code 046 van de RVA en dit voor de duur van minstens 1 maand en voor een halftijdse functie (minstens).
 • Het contract moet ondertekend worden ten laatste voor 31/12/2021 en de effectieve aanwerving moet gebeuren voor 01/03/2022.

Voor de kandidaat

 • De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig phoenix.brussels attest 500, 800 of Artiest de dag voor zijn aanwerving.

Welke medewerkers?

Om te kunnen genieten van een premie phoenix.brussels gedurende (maximum) 6 maanden, moet de kandidaat een attest (phoenix.brussels) gekregen hebben van Actiris en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Met een attest phoenix.brussels 800 krijg je een premie van maximum €800/maand (premie phoenix.brussels 800), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • zich hebben aangemeld voor een eerste inschrijving of een herinschrijving als niet werkende werkzoekende bij Actiris tussen de  01 april 2020 en 30 juni 2021 naar aanleiding van baanverlies;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • hoogstens een hoger secundair diploma hebben;
 •  Met een attest phoenix.brussels 500 krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • zich hebben aangemeld voor een eerste inschrijving of een herinschrijving als niet werkende werkzoekende bij Actiris tussen de  01 april 2020 en 30 juni 2021 naar aanleiding van baanverlies;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • 30 jaar of jonger zijn;
  • een diploma of getuigschrift hebben hoger dan een hoger secundair diploma
 • Met een attest phoenix.brussels Artiest krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 1 maand. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • minstens één prestatie als artiest, onder de RVA-code 046, hebben uitgevoerd gedurende de 8 trimesters voorafgaand aan de het trimester van de aanwerving.

Praktisch

Om van een van deze vier premies te genieten, moet je het aanvraagformulier van de premie phoenix.brussels ten laatste 2 maanden na de aanvang van het contract bezorgen:

Ter herinnering: het contract kan ondertekend worden tot 31/12/2021 en de effectieve aawerving moet plaatsvinden ten laatste op 01/03/2022.

Maandelijkse betaling van de premie

Je moet ons voor elke maand de loonfiche van de werknemer en de door Actiris opgemaakte fiche 'gepresteerde uren' bezorgen. Wij moeten deze documenten binnen de 2 maanden na de betrokken maand ontvangen.

Meer info

Nog vragen over de premie phoenix.brussels?

 • Neem contact op met je consultant van Select Actiris
 • Bel naar het nummer 02/ 505 79 15
 • Contacteer ons per mail via werkgevers@actiris.be