Aller au contenu principal

Reageren op een projectoproep

Om partnershipsovereenkomsten voor socioprofessionele inschakelingsacties tot stand te brengen, werkt Actiris met projectoproepen. Als partner kan je je kandidatuur indienen, volgens een duidelijke procedure.

Spontaan een project indienen

Actiris kan ook subsidies toekennen voor een project dat spontaan wordt ingediend, los van de lopende projectoproepen. In dat geval analyseren we of het project in lijn ligt met de prioriteiten op de Brusselse arbeidsmarkt.

Een sectoraal partnership afsluiten

Soms is wederzijds belang de basis voor een kosteloze overeenkomst tussen Actiris en sectorverenigingen of -federaties. Deze win-winprojecten zijn gunstig voor beide partijen om bijvoorbeeld ervaringen of informatie uit te wisselen.

Reageren op een openbare aanbesteding

Als openbare dienstverlener moet Actiris de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven om beroep te doen op de diensten, werken of leveringen van ondernemingen. Op die manier bewaakt de overheid dat we de publieke middelen optimaal benutten voor het collectieve belang.

Om die reden lanceert Actiris verschillende openbare aanbestedingen, waarbij meerdere ondernemingen kunnen meedingen naar de opdracht. De selectie gebeurt op basis van vooraf vastgelegde gunnings- en selectiecriteria die terug te vinden zijn in een lastenboek. 

Ook interessant