Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

 1. Actiris publiceert de projectoproep.
 2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partner (MAP).
 3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
 4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
 5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
 6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
 7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
 8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Projectoproep : Begeleiding van kunstenaars (2023-2026)

Wat is dat ?

Het doel hiervan is om een globale begeleiding op te zetten voor artiesten die werk zoeken en zo hun inzetbaarheid en aantal activiteiten te vergroten. Onder inzetbaarheid verstaan we de capaciteit van de werkzoekenden om de nodige competenties te verwerven en te onderhouden om werk te vinden of om te diversifiëren binnen hun sector.

Het doelpubliek

 • Niet-werkende werkzoekende
 • Geldig ingeschreven bij Actiris
 • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Actief binnen de artistieke sector of wil artistieke projecten opstarten

Infosessie

Interesse? Kom naar onze infosessie op maandag 12 september (van 09u30 tot 11u30) in ons agentschap in Sint-Joost-ten-Node (Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel).

Schrijf je in ten minste 2 dagen voor de infosessie via Séverine Intini: sintini@actiris.be. Gelieve je naam en de naam van je organisatie te vermelden. Per organisatie zijn maximum 2 deelnemers toegelaten.
Alle documenten die worden voorgesteld tijdens deze infosessie (waaronder de FAQ) zullen vanaf 13 september beschikbaar zijn hier.

Je kandidaat stellen?

Gelieve je kandidatuur op te stellen in Word en PDF (gescande versie van het gesigneerde origineel).

Door technische problemen is het momenteel onmogelijk om je kandidatuur in te dienen via MAP. Gelieve alle documenten te versturen naar appelspartenariats@actiris.be ten laatste op 10 oktober 2022 (voor middernacht). Hierna zal geen enkele kandidatuur aanvaard worden.

De weerhouden aanvragen zullen vervolgens een subsidie ontvangen, binnen de mogelijkheden van de beschikbare budgetten.
Wil je je kandidaat stellen? Gelieve dan het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen via het platform.

Meer weten?

Contacteer het Departement Partnerships van Actiris vóór de deadline: