Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

  1. Actiris publiceert de projectoproep.
  2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partners (MAP).
  3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
  4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
  5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
  6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
  7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
  8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Oktober – november 2020


Projectoproep: Outplacementacties in het kader van het Opveringsfonds

HET DOEL?

Een van de maatregelen die de Brusselse regering nam in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen die snel dienen uitgevoerd te worden om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis van Covid-19 is de oprichting van een regionaal Fonds ter begeleiding van de werknemers in het geval van een faillissement, genaamd: “Opveringsfonds / Fonds Rebond”.

Actiris lanceert een projectoproep om tot vier outplacementkantoren te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de outplacementbegeleiding in het kader van het Opveringsfonds. Het betreft hier de snelle realisatie van collectieve en individuele acties die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van werknemers hun job verloren ingevolge het faillissement van hun werkgever.

KANDIDATUUR

Hoe verloopt de kandidatuur?

Stel je kandidaat via het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Het dossier moet ingediend worden in Word en pdf (de gescande versie van het origineel ondertekende document).

De kandidaturen moeten ten laatste op 16 november 2020 (voor middernacht) ingediend worden via het platform Mijn Actiris Partners. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen. De door Actiris geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een subsidie binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. In de loop van de maand november zullen de kandidaat-operatoren via een brief op de hoogte worden gebracht van de beslissing.

Je kunt de documenten van de oproep tot projecten ook hier downloaden:

INFORMATIE OVER DE OPROEPEN VOOR PROJECTEN

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, raden we je aan om dit document te raadplegen:

MEER WETEN?

Heb je nog een vraag? Aarzel dan niet om de Pool Opveringsfonds te contacteren