Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

 1. Actiris publiceert de projectoproep.
 2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partners (MAP).
 3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
 4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
 5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
 6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
 7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
 8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Projectoproep: Outplacementacties in het kader van ‘Rebound.brussels’

Rebound.brussels, wat is dat?

De gezondheidscrisis heeft een serieuze impact op de arbeidsmarkt. Verschillende werknemers verloren door een faillissement van hun werkgever hun job.

Eind 2020 heeft de Brusselse regering een fonds opgericht om deze werkzoekenden te begeleiden: rebound.brussels.

We hebben je nodig!

Dit programma werd in 2022 vernieuwd en Actiris lanceert nu een projectoproep om de outplacementkantoren te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de outplacementbegeleiding in het kader van rebound.brussels.

Je missie

Je zal collectieve en individuele acties realiseren voor een duur van 60 uur per persoon en dit gedurende een periode van maximum 12 maanden, met inbegrip van begeleiding naar een job. Het aantal te begeleiden werkzoekenden door het outplacementbureau wordt op jaarbasis geschat op 500 personen.

Het doelpubliek

Je begeleidt werkzoekenden die door het faillissement van een Brusselse werkgever hun job verloren:

 • Werknemers van bedrijven met ≥ 6 medewerkers
 • Werknemers van bedrijven waarvan de hoofdzetel in Brussel gevestigd is
 • Werknemers ouder dan 45 jaar

Interesse?

Stel je kandidaat via het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Het dossier moet ingediend worden in Word en pdf (de gescande versie van het origineel ondertekende document) ten laatste voor 4 maart 2022 (voor middernacht). Kandidaturen die later ingediend worden, worden niet aanvaard. 

Projecten die door Actiris worden geselecteerd, komen in aanmerking voor een subsidie binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

Twijfel je nog?

We organiseren een tweetalige informatiesessie (online) op donderdag 17 februari om 10u00.  

Indien je interesse hebt om hieraan deel te nemen, gelieve dan je naam en e-mailadres door te sturen naar faillites-faillieten@actiris.be.

Heb je de infosessie gemist? Je kan hier de presentatie herbekijken! Er is ook een FAQ die je kan raadplegen met meer info over het project.

Contact

Als je nog vragen zou hebben over de projectoproep, aarzel niet om ons te contacten per mail: faillites-faillieten@actiris.be.

Financiering van inschakelingsondernemingen

Oproep gelanceerd op 7 maart 2022

 

Je vindt hier alle info over de oproep voor de mandatering en financiering van sociale ondernemingen. De oproep is geopend sinds 7 maart 2022.

Een oproep voor mandaten en financiering van de sociale ondernemingen werd gelanceerd op 7 maart 2022. Deze oproep is open voor een termijn van 30 werkdagen.

Erkende sociale ondernemingen kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als ze de socio-professionele inschakeling van werknemers tot doel hebben. Daartoe dienen ze zich te laten mandateren als sociale inschakelingsonderneming. De aanvraag voor tewerkstellingssteun moet tegelijkertijd worden ingediend als de aanvraag voor een mandaattoekenning.

De gemandateerde sociale ondernemingen zullen kunnen genieten van:

 • Een compensatie voor de openbare dienst bedoeld om de loonkost te dekken van het begeleidingspersoneel. Deze financiering wordt toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 • Steun voor de aanwerving van een werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd staan in het kader van de inschakelingsbaan in de sociale economie. De steun van de Brusselse regering neemt de vorm aan van een premie ter vermindering van de loonkost van de werknemer en wordt via Actiris toegekend.

Het mandaataanvraagformulier (Deel 1 en Deel 2, zie ‘Een mandaat en financiering verkrijgen’, ‘Fase 1: Aanvraag’) en de bijlagen dienen per e-mail verstuurd te worden naar werkgelegenheid@gob.brussels bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, uiterlijk 30 werkdagen na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling.

 

Maak gebruik van de Praktische gids om het mandaataanvraagformulier in te vullen.

Voor verdere informatie, gelieve de volgende pagina te raadplegen : http://werk-economie-emploi.brussels/nl/sociale-onderneming-financiering.