Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

  1. Actiris publiceert de projectoproep.
  2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partner (MAP).
  3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
  4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
  5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
  6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
  7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
  8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen