Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

  1. Actiris publiceert de projectoproep.
  2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partner (MAP).
  3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
  4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
  5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
  6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
  7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
  8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Taalcheques

Met de Taalcheques kan de werkzoekende een specifieke taalopleiding volgen om kennis van het Nederlands, Frans of Engels te verwerven of zijn kennis te verbeteren. Via deze projectoproep wil Actiris de maatregelen 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching', die beide op 31/12/2024 eindigen, hernieuwen.

Voor deze twee maatregelen zal een nieuw partnership worden aangegaan op basis van slechts één projectoproep 'Taalcheques' voor de periode 2025-2028.

Via hun kandidaatsdossier stellen de operatoren zich verplicht kandidaat voor de twee maatregelen: 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching'. De operatoren die voor deze projectoproep worden geselecteerd, zullen wel twee verschillende overeenkomsten ondertekenen om de verschillende financieringswijzen volgens het soort van taalcheques te respecteren.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP

Op 05/07/2024 om 9 uur zal bij Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep. Om organisatorische redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris uiterlijk op 03/07/2024 van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Alexandre Spanoudis - aspanoudis@actiris.be, en Jean-François Mottint - jfmottint@actiris.be.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan Actiris. De contactpersonen zijn:

INDIENING VAN DE KANDIDAATSDOSSIERS

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners in de maatregel 'Taalcheques Doorstroming naar werk'.

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 26/08/2024 verplicht via het MAP-platform worden ingediend. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

Projectoproep Mentoring 2025-2028

In het kader van het ESF+-programma 2021-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tewerkstelling) heeft de ESF+-beheersautoriteit voor prioriteit 3 'Sociale innovatie' actie 8 voorgesteld, namelijk: 'Mentorschap aanbieden als innovatieve begeleidingsmethode voor bepaalde groepen jonge werkzoekenden in hun professionele inschakelingstraject'.

Via deze Mentoring projectoproep willen we werkzoekenden in contact brengen met vrijwillige ervaren personen zodat zij gebruik kunnen maken van de steun, de raad en het netwerk van deze personen.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2028.

Op 08/07/2024 van 14 tot 16 uur, zal een informatiesessie over de projectoproep worden gehouden in het Actiris-agentschap van Sint-Joost-Ten-Node (Astro 30), Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.

Indien u aan de informatiesessie wenst deel te nemen, dient u zich ten laatste één werkdag voor de sessie in te schrijven bij Jean-François Mottint met vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie. Per organisatie mogen maximaal twee personen deelnemen.

Hoe je kandidaat stellen?

Sollicitaties moeten uiterlijk op 9 september 2024 worden ingediend via het platform My Actiris Partners (MAP - https://partners.actiris.brussels). De aanvraag moet het verstrekte sjabloon volgen en in Word- en PDF-formaat worden ingediend (dit laatste is een gescande versie van het ondertekende origineel).

Je kunt de relevante documenten hier downloaden:

Projecten die door Actiris worden geselecteerd, komen in aanmerking voor een subsidie, afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen.

Eventuele aanvullende info kan tijdens de sollicitatieperiode worden opgevraagd bij de afdeling Actiris Partnerships, bij de volgende contactpersonen: