Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

  1. Actiris publiceert de projectoproep.
  2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partner (MAP).
  3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
  4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
  5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
  6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
  7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
  8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Financiering sociale inschakelingsondernemingen

Een oproep voor mandaten en financiering van de sociale ondernemingen werd gelanceerd op 24 februari 2023. Deze oproep is open voor een termijn van 30 werkdagen.

Erkende sociale ondernemingen kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als ze de socio-professionele inschakeling van werknemers tot doel hebben. Daartoe dienen ze zich te laten mandateren als sociale inschakelingsonderneming. De aanvraag voor tewerkstellingssteun moet tegelijkertijd worden ingediend als de aanvraag voor een mandaattoekenning.