Aller au contenu principal

Kom meer te weten over de categorieën waar de meeste van onze partners onder vallen.

Bruxelles Formation/VDAB

Actiris is niet alleen om de Brusselaars aan het werk te krijgen. Aan haar zijde staan een reeks instanties / 'belanghebbenden' die betrokken zijn in de ambitieuze tewerkstellingsdoelstellingen van Brussel. Actiris werkt daarom nauw samen met openbare beroepsopleidingsinstellingen: Bruxelles Formation en de VDAB.

Opleidings- en tewerkstellingsoperatoren

Werkzoekenden kunnen begeleiding krijgen van heel wat opleidings- en tewerkstellingsoperatoren in hun zoektocht naar een baan. 

OCMW

Sommige partners richten zich op een specifiek doelpubliek. De OCMW’s organiseren socio-professionele integratieparcours voor werkzoekenden die een integratietegemoetkoming krijgen.

Werkgevers

Talrijke Sectorale federaties en vertegenwoordigers staan ook in contact met Actiris en werken samen in een netwerk.

Interim

Interimkantoren bieden alternatieven aan werkzoekenden om een baan te vinden.

BRC’s

De Beroepsreferentiecentra, die voortkomen uit een samenwerking tussen de publieke en privésector, verzamelen binnen eenzelfde structuur de publieke opleidings- en tewerkstellingsoperatoren.

Kinderopvang

Dankzij kinderopvang, kunnen werkzoekenden in de beste omstandigheden solliciteren.

PWA's

Actiris is verantwoordelijk voor het beheer van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) die betaalde activiteiten voorstellen aan werkzoekenden.

Jobhuizen

Sommige partners zijn gegroepeerd in een Jobhuis. Het zijn er 15, verspreid over het Brussels Gewest.

Beroepenpunt

Dankzij het Beroepenpunt, kunnen werkzoekenden informatie en advies krijgen over opleidingen en werk.  Deze plaats biedt ook toegang tot informatiebronnen en multimediaruimtes.

POW's

De opleidings- en tewerkstellingspools (POW) zijn het resultaat van een samenwerking tussen de publieke en privésector. Ze groeperen alle betrokken spelers, publieke en privé, rond een gedeelde visie, gemeenschappelijke projecten en concrete acties. Het doel van een opleidings- en tewerkstellingspool is om de economische situatie van een sector te verbeteren door de behoeften te beantwoorden van geschoolde arbeidskrachten van de bedrijven, door werkzoekenden, werknemers en studenten op te leiden over de nieuwste technologieën en door te anticiperen op de behoeften van de sector. De opleidings- en tewerkstellingspool willen het scholingsniveau in de geviseerde sector verhogen, het aantal tewerkgestelde werkzoekenden in de sector verhogen en de behoeften van de werkgevers wat aanwervingen betreft beantwoorden. Deze structuur vervolledigt het aanbod van het Beroepenpunt en de Actiris-agentschappen.

Hoe herken je een partner van Actiris?

De partners gebruiken de volgende logo's: