Aller au contenu principal

Kom meer te weten over de categorieën waar de meeste van onze partners onder vallen.

Bruxelles Formation/VDAB

Actiris wordt bijgestaan door een reeks instantie die betrokken zijn in de ambitieuze tewerkstellingsdoelstellingen van Brussel. Actiris werkt daarom nauw samen met openbare beroepsopleidingsinstellingen: Bruxelles Formation en de VDAB.

Ontdek alle acties en beleidsmaatregelen die Actiris en Bruxelles Formation samen uitvoeren in het activiteitenverslag 2022 over het gezamenlijke werkgelegenheids- en opleidingsbeleid.

Opleidings- en tewerkstellingsoperatoren

Werkzoekenden kunnen begeleiding krijgen van heel wat opleidings- en tewerkstellingsoperatoren in hun zoektocht naar een baan. 

Beroepenpunt

Dankzij het Beroepenpunt, kunnen werkzoekenden informatie en advies krijgen over opleidingen en werk.  Deze plaats biedt ook toegang tot informatiebronnen en multimediaruimtes.

Jobhuizen

Sommige partners zijn gegroepeerd in een Jobhuis. Het Brussels Gewest telt in totaal 15 Jobhuizen.

OCMW

Sommige partners richten zich tot een specifiek doelpubliek. De OCMW’s organiseren socio-professionele integratieparcours voor werkzoekenden die een integratietegemoetkoming krijgen.

PWA's

Actiris is verantwoordelijk voor het beheer van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) die betaalde activiteiten voorstellen aan werkzoekenden.

Kinderopvang

Dankzij kinderopvang, kunnen werkzoekenden in de beste omstandigheden solliciteren.

POW's

Een Pool Opleiding-Werk (POW) is het resultaat van een samenwerking tussen de publieke en privé-sector. Het groepeert alle betrokken spelers rond een gedeelde visie, gemeenschappelijke projecten en concrete acties.

Het doel van een Pool Opleiding-Werk is om de economische situatie van een sector te verbeteren door de behoeften te beantwoorden van geschoolde arbeidskrachten van de bedrijven, door werkzoekenden, werknemers en studenten op te leiden over de nieuwste technologieën en door te anticiperen op de behoeften van de sector.

POW's willen willen het scholingsniveau in de geviseerde sector verhogen, het aantal tewerkgestelde werkzoekenden in de sector verhogen en de behoeften van de werkgevers wat aanwervingen betreft beantwoorden. Deze structuur vervolledigt het aanbod van het Beroepenpunt en de Actiris-agentschappen.

Beroepsreferentiecentra

De Beroepsreferentiecentra, die voortkomen uit een samenwerking tussen de publieke en privésector, verzamelen binnen eenzelfde structuur de publieke opleidings- en tewerkstellingsoperatoren.

Werkgevers

Talrijke sectorale federaties en vertegenwoordigers staan ook in contact met Actiris en werken samen in een netwerk.

Interim

Interimkantoren bieden alternatieven aan werkzoekenden om een baan te vinden.

Hoe herken je een partner van Actiris?

Onze partners gebruiken de volgende logo's: