Aller au contenu principal

Geneesheer ¿ Dienst administratieve controle bij de Directie Controle (m/v)

Réf 1251821

Actualisé le 20 août 2020 par COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Retour à la liste
Doelstellingen van de functie Als geneesheer : - Actief, autonoom en in samenwerking met een multidisciplinair team bijdragen tot de ontwikkeling en de operationele uitvoering van de bevoegdheden die zijn overgedragen aan de Dienst Administratieve controle van de Diensten van het Verenigd College; - Meer in het bijzonder, bijdragen tot de controles in de erkende instellingen om de naleving van de normen te verifiëren aan de hand van de geldende federale en communautaire wetgeving. Inhoud van de functie 1. Als controleur : controles uitvoeren in, voornamelijk, bicommunautaire algemene en psychiatrische ziekenhuizen (met uitzondering van de verpleegkundige normen) en, aanvullend, in rust- en verzorgingstehuizen (medische problemen), bicommunautaire psychiatrische verzorgingstehuizen (medische problemen), bicommunautaire dagverblijven (medische problemen),¿ om na te gaan of de erkennings- en hygiënenormen, met verwijzing naar de geldende federale en communautaire wetgeving en reglementering, worden nageleefd. 2. Als kennisbeheerder : het verzamelen en verwerven van kennis, het volgen van ontwikkelingen en veranderingen op het (deel)gebied van expertise en het zo nodig deelnemen aan vergaderingen van interne adviesorganen om zijn/haar eigen expertise en die van zijn/haar collega's te vergroten, up-to-date te houden en te zorgen voor een optimale kennisdeling. 3. Als ervaren adviseur: het verstrekken van specialistische adviezen en informatie aan interne en externe instanties en personen om deze in staat te stellen een beslissing te nemen op basis van een gefundeerd oordeel dat in overeenstemming is met de regelgeving en het gevoerde beleid of om te kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving. 4. Als coach : het stimuleren en ondersteunen van medewerkers om hun kennis van medisch-wetenschappelijke zaken met betrekking tot de vakgebieden te verbeteren. 5. Als projectleider of medewerker : uitvoeren van/deelnemen aan één of meer projecten om de uitvoering van het project of de projecten te vergemakkelijken.
  • België
  • Gezondheid / Geneeskunde

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Personne de contact
Dhr. Piset Nuon Neava
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
srhdhr@ggc.brussels
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.