Aller au contenu principal

Logistiek medewerker 'materiaalbeheer' M/V/X

Référence 4091054 | Créé le 27 octobre 2023

Retour à la liste
 • Lieu : 1000 - Bruxelles
 • Temps de travail : Temps plein
 • Type de contrat : Contrat à durée déterminée
 • Famille de métiers : Activités psychosociales et éducatives / Intervention sociale

Description de l'entreprise

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

 

Fedasil zoekt een

Logistiek medewerker 'materiaalbeheer' (m/v/x)

voor de logistieke dienst van Fedasil

 

Interne selectie / Externe selectie / Wervingsreserve

Referentienummer: 9108/038

Description de la fonction

Functie

Context van de functie

 • De dienst logistiek staat in voor het invullen van de door de centra en de diensten van Fedasil uitgedrukte materiële behoeften, met uitzondering van de behoeften met betrekking tot infrastructuur en informatie- en communicatietechnologie. De dienst adviseert de directeur algemene diensten omtrent het beleid inzake de materiële middelen en zorgt voor de implementatie van de strategie en de operationele projecten inzake de materiële behoeften van het Agentschap.
 • De dienst logistiek bestaat uit een staf, een team materiaalbeheerders die alle centra en diensten ondersteunt, de logistieke cel van de hoofdzetel die specifiek instaat voor de dagdagelijkse logistieke ondersteuning van de diensten op de hoofdzetel, en de cel centraal stockbeheer die gevestigd is in Rotselaar. U maakt deel uit van het team materiaalbeheerders

Taken:

 • Je bent de eindverantwoordelijke voor de installaties, het materiaal en de diensten "Brood" (catering, installaties collectieve keuken, kookeilanden en individuele keukens, cateringapparatuur, klein kantinemateriaal, keukengerei, ...) : installaties en apparatuur, aanverwante producten en diensten, leveringen (wisselstukken, verbruiksproducten, ...) en diensten (contract collectieve catering, interventie- en onderhoudscontracten, ...) betreffende deze installaties en deze materialen en diensten, zowel qua technische prestaties als op het gebied van onderhoud, herbevoorrading of kostenbeheersing.
 • Je bent verantwoordelijk voor:
  • het opstellen van begrotingsramingen (driejarenplan);
  • het opstellen van de jaarlijkse begroting;
  • monitoring van het verbruik;
  • het schrijven van aankoopaanvragen;
  • de evaluatie van het technische deel van de ontvangen offertes;
  • monitoring van materiaal in de logistieke keten;
  • het monitoren van technische en logistieke ontwikkelingen;
  • de buitengebruikstelling en declassering van materiaal op het einde van de levenscyclus.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt regelmatig contacten met de expert aankopers tijdens het opstellen van overheidsopdrachten; met de begrotingsdiensten, de operationele diensten en externe bedrijven om de evoluties en de technische ontwikkelingen van de markt te volgen.
 • Je levert technische en logistieke ondersteuning aan gebruikers: projecten, procesverbetering, coördinatie, coaching.
 • Om uw taken uit te voeren kan u enerzijds vertrouwen op procedures en richtlijnen en anderzijds kan u uw ervaren collega's en de verantwoordelijke van de dienst logistiek om advies vragen.

Profil

Profiel

U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 • U bent houder van een bachelordiploma.
 • U hebt een eerste relevante professionele ervaring in de horeca, sector ¿grootkeukens en verzorgingsinstellingen¿.

Uw profiel

 • U heeft een goede kennis van het Frans.
 • U hebt praktische computervaardigheden.
 • U hebt analytische vaardigheden en bent kritisch.
 • U werkt zorgvuldig en georganiseerd; u neemt initiatief.
 • U bent enthousiast, constructief en resultaats- en oplossingsgericht.
 • U communiceert mondeling en schriftelijk op een heldere, gestructureerde en respectvolle manier.

Troeven

 • U heeft bij voorkeur ervaring met overheidsopdrachten, en specifiek de technische aspecten en de uitvoering van dergelijke opdrachten.
 • U volgde bij voorkeur al een bijkomende opleiding in contractmanagement en/of onderhandelen of kan op deze gebieden een nuttige ervaring aantonen.

Algemene vaardigheden

 • IN TEAM WERKEN: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • KLANTGERICHT HANDELEN : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • BETROUWBAARHEID TONEN: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • ZICHZELF ONTWIKKELEN : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • DOELSTELLINGEN BEREIKEN: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.
 • PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • ONDERSTEUNEN: Collega's begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Avantages du poste

Aanbod

Type overeenkomst

 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur + aanleg wervingsreserve voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

 • Fedasil

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Loon

 • Bachelorsdiploma:

U wordt aangeworven op het niveau B met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2.801 en € 4.400 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag
 • 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Bijkomend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Informations supplémentaires

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 6/11/2023 door te solliciteren via www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van je diploma

Buitenlands diploma

 • Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

 • Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van werkenvoor.be.

Juridische attesten

 • Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.
 • Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

ProfielDiversiteit

 • Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

 • De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

 • De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zullen in de week van 22 november 2023 plaatsvinden (onder voorbehoud). Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden geldig voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Annelies Moeyersoon (selectieverantwoordelijke) via annelies.moeyersoon@fedasil.be.

Cette offre a été rédigée par l'employeur, Actiris n'est donc pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur.
Attention, un employeur ne peut pas vous demander de lui communiquer des données sensibles. En savoir plus.
Si vous avez une remarque sur cette offre, n'hésitez pas à nous la communiquer via ce formulaire de contact.

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
FEDASIL
Personne de contact
RH service
Mode de présentation
postuler via le site Web
Website
Site de l’employeur