Aller au contenu principal

Politie agent M/V/X

Référence 4153257 | Modifié le16 novembre 2023

Retour à la liste
 • Lieu : 1070 - Anderlecht
 • Temps de travail : Temps plein
 • Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
 • Famille de métiers : Sécurité, nettoyage et environnement / Sécurité publique

Description de l'entreprise

.

Description de la fonction

Agent ?

Wat je doet als agent van politie? Samen met je collega's vandaag werken aan een veiliger verkeer morgen! Je doet vaststellingen bij ongevallen, regelt het verkeer waar nodig en waakt over de baan. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en staat politieambtenaren bij in (door de wet voorziene) situaties. Een voorbeeld daarvan is het fouilleren van personen. 

Als agent van politie werk je, samen met je collega's, vandaag aan een veiliger verkeer morgen. Je doet vaststellingen bij ongevallen, regelt het verkeer waar nodig en waakt over de weg. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en staat politieambtenaren bij in (door de wet voorziene) situaties. Een voorbeeld: het fouilleren van personen.

Agenten van politie zijn deel van de Lokale Politie - niet de Federale Politie - en werken dus logischerwijs in één van de 182 lokale zones. Één uitzondering: het detachement op Brussels Airport. Op de luchthaven zijn agenten van politie verantwoordelijk voor de verkeershandhaving van de terminals, voor patrouilleopdrachten in de Schengen-pier, toezichtsopdrachten en controleacties.

Profil

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname)
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader.
 • Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt

Conditions d'accès

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname)
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader.
 • Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt

Informations supplémentaires

Spécificité horaires

 • Travailler de nuit
 • Travailler le samedi
 • Travailler le dimanche et les jours fériés

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.