Aller au contenu principal

Maatschappelijk Werker GECO M/V/X

Réf 2788661

Actualisé le 23 septembre 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

 

 Onze organisatie Home-Info, opgericht in 1988, heeft als doel' :


1. het verstrekken van informatie aan personen die op zoek zijn naar een residentiële en semi-residentiële opvang voor ouderen
2. het ondersteunen van verantwoordelijken van woonzorgcentra in de uitoefening van hun functie
3. belangenbehartiging van ouderen die reeds in een residentiële en semi -residentiële opvang wonen
5. de bestrijding van mis(be)handeling van ouderen die in BHG wonen , thuis of in elke andere instelling*


Functiebeschrijving

 

Telefonisch en persoonlijk contact met de hulpvrager

Beheer van een database

Bezoeken aan woonzorgcentra

Enquêteformulieren invullen

Mede-ontwerpen van brochures, jaarverslag, normenboekje

Telefonische permanentie voor ouderen in een rusthuis met vragen

Administratie en boekhouding

Behandelen van hulpvragen rond ouderenmis(be)handeling

Participeren aan werkgroepen en ontwikkelen van het netwerk

Communicatie rond bekendmaking van de dienstverlening en het hulpaanbod.


Profielbeschrijving

Diploma maatschappelijk werk  of menswetenschappelijk diploma

Administratieve vaardigheden

Goede informaticakennis 

Kennis van breed ouderenwelzijn

Zelfstandig en in team kunnen werken


Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

Gesubsidieerde contractueel (geco):

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
  • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
  • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma


Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking

halftijdse overeenkomst en bijkomende 30% tewerkstelling via eigen middelen


Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
  • Belgique
  • Etudes, recherche et développement
  • Temps partiel
  • Sans expérience exigée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.