Casablanco is een vereniging, die al 15 jaar actief is in de sector van sociale economie. De organisatie behartigt een dubbele opdracht: de socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden, én de verbetering van de woonleefomgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Gedurende hun pedagogische begeleiding bij Casablanco zijn de arbeiders omkaderd en gevormd op de werven. Ze volgen ook opleidingen in relatie tot hun individuele beroepsproject. Na hun traject bij Casablanco, zij ze klaar om een duurzame tewerkstelling werk aan te vatten, hoofdzakelijk in de bouwsector.