Aller au contenu principal

Wie mag zich inschrijven/herinschrijven als werkzoekende?

Om je (opnieuw) in te schrijven, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • over een verblijfsvergunning beschikken;
 • in sommige gevallen over een arbeidsvergunning beschikken. Heb je de nationaliteit van een niet-EU-lidstaat, dan moet je eerst aan de gemeente waar je gedomicilieerd bent vragen of je een werkvergunning nodig hebt.

Wanneer moet je je inschrijven als werkzoekende?

Je moet je inschrijving aanvragen zodra je beschikbaar bent om een job te zoeken en uit te oefenen. Naargelang je situatie moet deze inschrijving binnen een precieze termijn gebeuren. Ontdek hoeveel tijd je hebt om een aanvraag in te dienen:

Ben je op zoek naar een eerste job? 

Als je binnenkort je eerste stappen op de arbeidsmarkt zet, moet je je zeker eerst inschrijven bij Actiris! Inderdaad, nadat je je studies beëindigd hebt, moet je je inschrijven bij Actiris (als je in Brussel gedomicilieerd bent).

Klaar met studeren: wat nu?

Ben je je job kwijt?

Als je je job bent verloren, kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij je uitbetalingsinstelling naar keuze (HVW of vakbond). Je moet je eerst bij Actiris inschrijven alvorens deze aanvraag te doen. Let op: dit moet gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na het einde van je contract.

 

Werknemers met een niet-gepresteerde vooropzeg beschikken over maximum 2 maanden om zich in te schrijven als werkzoekende. Je mag je ook inschrijven bij Actiris als je in je opzegtermijn zit. Je inschrijving zal 3 maanden geldig zijn en kan verlengd worden door je te herinschrijven, en dit, tot het einde van je opzegtermijn. Hierna moet je opnieuw bij Actiris langsgaan om je inschrijving aan te passen. Dit moet gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na het einde van je contract.

Opgelet: indien je ontslagen bent, maar (gedeeltelijk) vrijgesteld bent van het presteren van de opzegtermijn, moet je je verplicht binnen de 2 maanden bij Actiris inschrijven. Voor meer informatie, raadpleeg de pagina “Hoe moet je een aanvraag indienen na tewerkstelling” op de website van de RVA.

Dankzij je inschrijving kan je:

 • werkaanbiedingen raadplegen;
 • gebruik maken van de diensten van Actiris en haar partners;
 • je beroepsproject samen met je consulent bepalen.

Als je je werk verliest, heb je niet automatisch recht op werkloosheidsuitkeringen. Je moet aan een reeks voorwaarden voldoen. Voor meer inlichtingen, aarzel niet om met de RVA, die hiervoor bevoegd is, contact op te nemen.

Zodra de aanvraag is ingediend, geeft je uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) ook meer informatie.

 

Ben je aan het werk?

Je hebt een baan en vraagt je af of je je bij Actiris mag inschrijven? Ja natuurlijk! Je inschrijving zal drie maanden geldig blijven en kan worden verlengd door je opnieuw in te schrijven. Je kan je inschrijving zo vaak je wilt vernieuwen. Zo kan je:

 • werkaanbiedingen raadplegen;
 • advies krijgen van de consulenten van Actiris bij je zoektocht naar werk;
 • je talenkennis testen;

 

Werk je deeltijds?

Je hebt sinds kort een deeltijdse arbeidsovereenkomst op zak? Contacteer Actiris binnen de 2 maanden na je aanwerving om je nieuwe situatie mee te delen!

 • Was je werkloos alvorens deeltijds te werken? Om je rechten te behouden na je deeltijdse job (namelijk genieten van voltijdse uitkeringen), moet je bij de RVA een aanvraag indienen. Je kan bij Actiris ingeschreven blijven gedurende de hele duur van je overeenkomst.
 • Je ontvangt een inkomensgarantie-uitkering van de RVA? Dan moet je verplicht bij Actiris ingeschreven blijven!

Meer informatie? Raadpleeg de website van de RVA: deeltijds werk

 

Ben je een student?

Als student ben je niet wettelijk verplicht om je bij Actiris in te schrijven om toegang te krijgen tot studentenjobs. Je kan je evenwel inschrijven om:

 • werkaanbiedingen voor studentenjobs te raadplegen;
 • van alle diensten van Actiris gebruik te maken;
 • advies te krijgen van de consulenten van Actiris bij je zoektocht naar werk;
 • je talenkennis te testen;

Als je aan een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) studeert en als je aan de voorwaarden beantwoordt, zal je via het secretariaat van je school automatisch bij Actiris worden ingeschreven. Vraag dit na bij de RVA!

Als je een werkloosheidsuitkering ontving en opnieuw begint te studeren met het oog op het uitoefenen van een knelpuntberoep, kan je in bepaalde gevallen je uitkeringen blijven ontvangen. Meer informatie? Vraag dit na bij de RVA!

Wanneer moet je je herinschrijven als werkzoekende?

Een verandering in je persoonlijke situatie? In sommige gevallen is het noodzakelijk om je als werkzoekende opnieuw in te schrijven om je dossier opnieuw te activeren en Actiris in te lichten over het feit dat je nog steeds op zoek bent naar een job. Schrijf je zo snel mogelijk opnieuw in bij Actiris in de volgende situaties:

 • Je hebt je studies beëindigd: je kan je meteen inschrijven.
 • Je werkt deeltijds: je mag je inschrijven zodra je overeenkomst aanvangt.
 • Je bent je job verloren. Je kunt je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij je uitbetalingsinstelling naar keuze (HVW of vakbond). Hiervoor moet je je binnen de 8 kalenderdagen na het einde van je arbeidsovereenkomst verplicht bij Actiris inschrijven.
 • Je mag je ook inschrijven bij Actiris als je in je opzegtermijn zit. Je inschrijving zal 3 maanden geldig zijn en kan verlengd worden door je te herinschrijven, en dit, tot het einde van je opzegtermijn. Hierna moet je opnieuw bij Actiris langs gaan om je inschrijving aan te passen. Dit moet gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na het verstrijken van je gepresteerde opzegtermijn.
 • Indien je ontslagen bent, maar (gedeeltelijk) vrijgesteld bent van het presteren van de opzegtermijn? Moet je je verplicht binnen de 2 maanden na de betekening van de opzegging bij Actiris inschrijven.
 • Wanneer je gedurende een periode van meer dan 28 opeenvolgende dagen hebt gewerkt mag je je binnen de 8 dagen na het einde van je contract inschrijven.
 • Je bent niet meer arbeidsongeschiktheid of je bent gedurende een periode van meer dan 28 opeenvolgende dagen ziek geweest: je mag je inschrijven de dag na je laatste dag van ongeschiktheid.
 • Je vrijstelling van de RVA loopt op zijn eind: je mag je inschrijven de dag na je laatste dag van ongeschiktheid.
 • Je vrijstelling van Actiris loopt op zijn eind: je hoeft niks te doen
 • Je beroepsinschakelingstijd is verstreken: je kan je meteen herinschrijven
 • Je sanctieperiode is verstreken: je mag je inschrijven de dag na de laatste dag van je sanctie.
ONEM