Aller au contenu principal

Wat is de beroepsinlevingsstage?

De beroepsinlevingsstage is een stageovereenkomst waarmee de stagiair in het kader van een opleiding bij een werkgever bepaalde praktische kennis opdoet of beroepsvaardigheden aanleert door arbeidsprestaties te verrichten. De beroepsinlevingsstage is een overeenkomst voor een stage in een onderneming. Deze wordt afgesloten tussen de stagiair en de werkgever van het bedrijf waar de persoon stage wil lopen.

Welke soort overeenkomst?

De beroepsinlevingsstage wordt schriftelijk of elektronisch opgesteld, ten laatste de eerste dag van de stage. Enkele punten moeten verplicht vermeld worden in overeenstemming met het model van een beroepsinlevingsstage.

Het programma of opleidingsplan maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Download hieronder het Pedagogisch programma dat door de werkgever in samenwerking met de bevoegde instantie wordt opgesteld: Bruxelles Formation als je Franstalig bent, VDAB als je Nederlandstalig bent.

De werkgever zal je een kopie van het arbeidsreglement overmaken en moet eveneens een verzekering voor arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen afsluiten.

 

Opleidingsplan - VDAB

Welke vergoeding?

De beroepsinlevingsstage is geen arbeidsovereenkomst en de werkgever zal je dus geen loon betalen. Toch zal je een vergoeding krijgen ten laste van de werkgever. Het bedrag wordt bepaald door je leeftijd en varieert tussen €666,60 (18 jaar) en €812,90 (21 jaar en ouder) – index van 01/06/2017. Dit bedrag is vergelijkbaar met de vergoeding die betaald wordt bij een industriële leerovereenkomst. Het is ook onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers.

 

Welke activiteiten worden uitgesloten?

  • Stages met opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst.
  • Arbeidsprestaties die worden uitgevoerd in het kader van je studies of bij een erkende onderwijsinstelling, voor zover dit niet meer dan 60 dagen duurt.
  • Stages die expliciet worden voorzien in je opleiding die leiden tot een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid. Dit geldt voor de leerovereenkomst voor de middenstand en de industriële leerovereenkomst.
  • Stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel dienstverlenend beroep, onderworpen aan een deontologie, zoals stages om advocaat, architect of bedrijfsrevisor te worden.

Bij twijfel, raden we je aan contact op te nemen met de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

 

Controle van sociale wetten

Sociale uitkeringen?

  • Als je als werkzoekende een uitkering ontvangt, moet je Actiris contacteren om toestemming te krijgen voor een stage op de werkvloer. Terwijl je op deze beslissing wacht, kan je bij je betalingsorganisme navragen wat je verplichtingen zijn.

Een vrijstelling wordt normaal toegekend voor stages van minimum 4 weken die gemiddeld minimum 20 uren per week bedragen. De vrijstelling wordt toegekend voor de stageduur.

De vrijstelling zal geweigerd worden als de stage een verdoken arbeidsovereenkomst is en als de vergoeding voor de stage te hoog is.

  • Als je een leefloon, sociale of financiële hulp van het OCMW krijgt, moet je je rechtstreeks richten tot deze instelling om de gevolgen van een beroepsinlevingsstage voor jouw situatie en voor het bedrag van je sociale uitkering te kennen.

Voor meer info, raadpleeg de fiche "Je wilt andere studies, een stage of een andere opleiding volgen?”

Ben je ingeschreven als jonge werkzoekende?

Als je ingeschreven bent als jonge werkzoekende kan je ‘in principe’ een beroepsinlevingsstage aangaan tijdens je beroepsinschakelingstijd op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. De RVA blijft echter bevoegd om dit te beoordelen. Daarom raden we je aan om contact op te nemen met de RVA om na te gaan of de stage die je wil lopen je beroepsinschakelingstijd niet in het gedrang brengt.

Opgelet: Als de maandelijkse vergoeding als stagiair meer is dan € 509,87 bruto tijdens je beroepsinschakelingstijd, dan wordt je recht op kinderbijslag geschorst.

 

Een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen tijdens je alternerende opleiding

Als je werkloos bent en een alternerende opleiding wil volgen, kan je, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen om van je verplichtingen (actief zoeken naar een job, beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt enz.) vrijgesteld te worden en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.

 

Meer info?

Voor meer informatie over de regelgeving omtrent de beroepsinlevingsstage of over het bedrag van je vergoeding, raadpleeg deze website: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg