Aller au contenu principal

De beroepsinlevingsstage

Met een beroepsinlevingsstage ga je in het kader van een opleiding als stagiair aan de slag in een bedrijf. Zo doe je praktische kennis op en leer je bepaalde beroepsvaardigheden terwijl je werkt.

De beroepsinlevingsstage is een overeenkomst voor een stage in een onderneming. Deze wordt afgesloten tussen jou en de werkgever van het bedrijf waar je stage wil lopen.

Welke soort overeenkomst?

De beroepsinlevingsstage wordt schriftelijk of elektronisch opgesteld, ten laatste de eerste dag van de stage. Enkele punten moeten verplicht vermeld worden in overeenstemming met het model van een beroepsinlevingsstage.

Het programma of opleidingsplan maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Download hieronder het Pedagogisch programma dat door de werkgever in samenwerking met de bevoegde instantie wordt opgesteld: Bruxelles Formation als je Franstalig bent, VDAB als je Nederlandstalig bent.

De werkgever zal je een kopie van het arbeidsreglement overmaken en moet ook een verzekering voor arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen afsluiten.

 

Opleidingsplan - VDAB

Vergoeding

De beroepsinlevingsstage is geen arbeidsovereenkomst en de werkgever zal je dus geen loon betalen. Toch zal je een vergoeding krijgen ten laste van de werkgever. Het bedrag wordt bepaald door je leeftijd en varieert tussen €848,90 (18 jaar) en €1035,20 (21 jaar en ouder) – index mei 2024. Dit bedrag is vergelijkbaar met de vergoeding die betaald wordt bij een industriële leerovereenkomst. Het is ook onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers.

 

Welke stages worden uitgesloten?

  • Stages met opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsprestaties die worden uitgevoerd in het kader van je studies of bij een erkende onderwijsinstelling, voor zover dit niet meer dan 60 dagen duurt
  • Stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel dienstverlenend beroep, onderworpen aan een deontologie, zoals stages om advocaat, architect of bedrijfsrevisor te worden
  • Stages die expliciet worden voorzien in je opleiding die leiden tot een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid. Dit geldt voor de leerovereenkomst voor de middenstand en de industriële leerovereenkomst.

Bij twijfel, raden we je aan contact op te nemen met de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

 

Controle van sociale wetten

Sociale uitkeringen

  • Als je als werkzoekende een uitkering ontvangt, moet je Actiris contacteren om toestemming te krijgen voor een stage op de werkvloer. Terwijl je op deze beslissing wacht, kan je bij je betalingsorganisme navragen wat je verplichtingen zijn.

Een vrijstelling wordt normaal toegekend voor stages van minimum 4 weken die gemiddeld minimum 20 uren per week bedragen. De vrijstelling wordt toegekend voor de stageduur.

De vrijstelling zal geweigerd worden als de stage een verdoken arbeidsovereenkomst is en als de vergoeding voor de stage te hoog is.

  • Als je een leefloon, sociale of financiële hulp van het OCMW krijgt, moet je je rechtstreeks richten tot deze instelling om de gevolgen van een beroepsinlevingsstage voor jouw situatie en voor het bedrag van je sociale uitkering te kennen.

Voor meer info, raadpleeg de fiche "Je wilt andere studies, een stage of een andere opleiding volgen?”

Nuttige documenten

Ik ben ingeschreven als jonge werkzoekende. Wat nu?

Je zit nog in je beroepsinschakelingstijd en wilt een beroepsinlevingsstage doen? Dit kan in principe als je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. De RVA blijft echter bevoegd om dit te beoordelen.

We raden je daarom aan om de RVA te vragen of je de stage kan lopen zonder dat je beroepsinschakelingstijd in het gedrang komt.

Goed om te weten: gedurende de toekenningsperiode van de kinderbijslag , behoudt je de kinderbijslag , voor zolang je niet meer dan 240 uren werkt per trimester.

Een vrijstelling van beschikbaarheid tijdens een alternerende opleiding

Als je werkloos bent en een alternerende opleiding wil volgen, kan je, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen om van je verplichtingen (actief zoeken naar een job, beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, enzovoort) vrijgesteld te worden en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.

 

Meer info

Voor meer informatie over de regels rond de beroepsinlevingsstage of over het bedrag van je vergoeding, contacteer Actiris.

Contact