Aller au contenu principal

Personen met een erkende handicap kunnen bij Actiris terecht voor een aangepaste dienstverlening om hun kansen op werk te vergroten. 

Het attest ‘erkenning van een handicap’

Wil je aanspraak maken op de specifieke diensten voor personen met een handicap? Dan moet je ons een attest ‘erkenning van een handicap’ bezorgen.

Je bent een Brusselse niet-werkende werkzoekende en je hebt een attest ‘erkenning van een handicap’? Vermeld dit dan tijdens je inschrijving bij Actiris. Als je al bij ons bent ingeschreven, kun je deze informatie aan je dossier toevoegen via je online account My Actiris (via het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens'). Je kunt ook het Contactcenter bellen op het nummer 0800 35 123.

We aanvaarden verschillende attesten ‘erkenning van een handicap’:

 • Attest afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • Attest ‘blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%’ afgeleverd door de RVA;
 • Bewijs van het recht op verhoogde kinderbijslag op basis van minstens 66% fysieke of mentale ongeschiktheid;
 • Toelating om in een maatwerkbedrijf te werken of toelating in het kader van de maatregel 'advies collectief maatwerk';
 • Attest ‘erkenning van een handicap’ afgeleverd door de dienst Phare van de COCOF;
 • Bewijs van gebruik van een maatregel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • Bewijs van gebruik van een maatregel inzake handicap van het 'Agence wallonne pour une vie de qualité' (AVIQ);
 • Attest ‘erkenning van een handicap’ afgeleverd door de VDAB;
 • Bewijs van gebruik van een maatregel van de 'Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (DSL).

Tewerkstellingsmaatregelen om je rekrutering te bevorderen

1.   Het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Je hebt een erkende handicap en bent als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven? Dan kan je gebruikmaken van het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ om je kansen op werk te vergroten.

Wat is het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’?

Met het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ krijgt de werkgever gedurende 36 maanden een korting op de loonlasten voor personen met een erkende handicap. 

Hoe kan je gebruikmaken van het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’?

Als je aan de voorwaarden voldoet en je hebt je attest ‘erkenning van een handicap’ in My Actiris opgeladen, of als je dit attest hierna indient, krijg je na controle je attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’. Voor meer informatie kan je het Contactcenter telefoneren op het nummer 0800 35 123, ons een e-mail sturen via het adres attest.activa@actiris.be of de pagina activa.brussels raadplegen.

2.   Handicappremie

Als je een attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ hebt, kan je werkgever bij je aanwerving ook een handicappremie krijgen. Met deze premie kunnen bepaalde kosten voor jouw integratie op je werkplek gedekt worden (specifiek materiaal, vertaling in gebarentaal enz.). 

Aangepaste diensten voor personen met een handicap

Naast de tewerkstellingsmaatregelen, biedt Actiris je ook de volgende diensten aan:

 • doorverwijzen naar een aangepaste begeleiding in functie van je specifieke noden;
 • informeren en begeleiden in geval van discriminatie tijdens het solliciteren, al dan niet gelinkt aan je handicap.

Nog vragen?

Neem dan contact op met je consulent bij Actiris. Je hebt nog geen consulent bij Actiris? Dan kan je ons contacteren op het telefoonnummer 0800 35 123 of via e-mail op het adres attest.activa@actiris.be.

 

*Als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen