Aller au contenu principal

Wat is een PWA?

Een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap biedt plaatselijke dienstverlening aan die niet uitgevoerd wordt op de normale arbeidsmarkt. Een PWA geeft langdurig werklozen de mogelijkheid om klusjes uit te voeren in hun buurt en op die manier hun weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden.

Voordelen

Als PWA-werknemer ga je aan de slag in je eigen buurt. Je komt opnieuw in contact met de arbeidsmarkt en kunt een aardig centje bijverdienen, bovenop je uitkeringen.

Voor elk gepresteerd of begonnen uur ontvang je een PWA-cheque van € 4,10 van de PWA-werkgever. Concreet kan je als werkzoekende dus maandelijks maximaal 184,10 euro (voor 45 uur) verdienen, bovenop je werkloosheidsuitkeringen.

Welke taken?

De klusjes die je via een PWA kan uitvoeren, zijn zeer uiteenlopend en verschillend per PWA. Bijvoorbeeld: klein tuinonderhoud, kleine herstellings- en onderhoudswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, opvang van zieke of oudere personen, boodschappen doen, dierenoppas of –verzorging, hulp bij administratief werk, …

Voorwaarden

  • Jonger dan 45 jaar? Dan moet je minstens 2 jaar volledig werkloos zijn en een uitkering krijgen.
  • 45 jaar of ouder? Dan moet je minstens 6 maanden volledig werkloos zijn en een uitkering krijgen.
  • OF: je hebt een leefloon óf je hebt recht op financiële bijstand van het OCMW en je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht in het PWA-kantoor van jouw gemeente.