Aller au contenu principal

Actiris doet er alles aan om je een optimale service aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over een antwoord of een beslissing van een van de diensten van Actiris.

Als je helemaal niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan kan je onze klachtendienst contacteren.

Wat is de klachtendienst van Actiris?

De klachtendienst is een dienst waar je gratis terecht kunt met je klacht over de diensten van Actiris.

De klachtendienst neemt een neutrale en strikt onpartijdige houding aan en respecteert het beroepsgeheim. 

Wie kan een klacht indienen?

Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop een administratieve dienst of elke persoon die daar werkt heeft gehandeld tegenover haar in een specifieke zaak.

Elke externe gebruiker van Actiris kan dus een klacht indienen, of hij nu werkzoekende, werkgever of partner is. 

Wat moet ik zeker vermelden in mijn klacht?

Je klacht wordt alleen behandeld als je deze gegevens vermeldt: 

 • Je naam en adres
 • De dienst of de persoon waar je een klacht over hebt
 • De datum waarop je de klacht indient
 • Je handtekening (digitale handtekeningen worden aanvaard)
 • De reden waarom je een klacht indient
 • De beschrijving van het gedrag dat aan de basis ligt van de klacht
 • De datum van de feiten (je kan tot 6 maanden na de feiten een klacht indienen)

Wat zijn de voorwaarden om een klacht in te dienen?

De klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze mag niet gaan over  op een handeling waarover de klachtendienst al een klacht heeft behandeld.
 • Je hebt vooraf al stappen ondernomen bij de dienst waartegen je klacht indient.
 • Je belang moet duidelijk voldoende zijn. Je bent betrokken partij of hebt een mandaat om klacht in te dienen.
 • Je klacht moet gaan over onderwerpen die deel uitmaken van de opdrachten en bevoegdheden van Actiris.

Hoe wordt mijn klacht behandeld en binnen welke termijn?

Je dient je klacht schriftelijk in bij de klachtendienst. Je legt duidelijk je probleem uit en zegt wat je verwachtingen en eisen zijn. Om het dossier te kunnen evalueren is het aangeraden om de eisen te staven met relevante documenten of bewijsstukken.

De klachtendienst controleert de geldigheid van de klacht.

Binnen de 10 dagen krijg je een ontvangstbewijs van de klacht. Dan word je ook geïnformeerd over de ontvankelijkheid ervan.

Is je klacht geldig? Dan heeft de klachtendienst een termijn van 60 dagen om je een gemotiveerd antwoord te sturen.

Wat is het verschil tussen een klacht indienen en in beroep gaan? 

Een klacht richt je tot Actiris zelf. Ze wordt behandeld door onze interne klachtendienst. De klacht vervangt geen beroepsprocedure voorzien in een wettelijk kader.  Ze schort de beroepstermijnen bij de rechtbanken en gerechtshoven niet op.

Door in beroep te gaan kan je een beslissing betwisten. Ze wordt dan behandeld door de bevoegde instanties die vooraf zijn vastgelegd. Deze instanties maken geen deel uit van Actiris.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Vul dit formulier in om een klacht in te dienen :

Je klacht zal enkel behandeld worden als je eerst contact opnam met de betrokken dienst en er geen oplossing gevonden werd.
 

Of download het onderstaande document, vul het in en stuur het op naar de klachtendienst:

 • Via e-mail naar het adres klachten@actiris.be
 • Per post naar het adres:   

  Actiris
  Klachtendienst
  Sterrenkundelaan 14
  1210 Brussel

De Brusselse Ombudsvrouw

Heb je al een klacht ingediend bij Actiris en ondervind je nog steeds moeilijkheden? De Brusselse ombudsdienst, een onafhankelijke openbare instelling, waakt over de rechten van de burgers, een gezond bestuur en de integriteit binnen Brusselse administraties. Neem contact op via:

Ook interessant