Aller au contenu principal

Individuele Beroepsopleiding

De Individuele beroepsopleiding (IBO) is een oplossing die je de mogelijkheid geeft om je op het terrein te vormen in een bedrijf in het Nederlands. Na je IBO, word je in dat bedrijf aangeworven voor een duur die gelijk is aan die van de opleiding.

De IBO duurt tussen 4 weken en 6 maanden.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven bij Actiris of de VDAB.
 • Je hebt je vorige werk niet verlaten om een IBO te starten.
 • Je mag voordien niet hebben gewerkt voor het bedrijf waar je je IBO volgt. Er zijn echter uitzonderingen:
  • Als je voor een korte periode hebt gewerkt in het bedrijf als interim, mag je er een IBO volgen. Concreet betekent dat: maximum 20 werkdagen in een 5-dagensysteem of 24 werkdagen in een 6-dagensysteem.
  • Als je als student in het bedrijf hebt gewerkt, mag je er een IBO volgen. Je IBO moet je wel de mogelijkheid bieden om bepaalde vaardigheden aan te leren of te perfectioneren.

Voordelen

 • Je kunt beginnen met werken in een bedrijf, ook al heb je geen ervaring.
 • Je leert een beroep, terwijl je ervaring opdoet.
 • Je krijgt de kans om je te vormen op het terrein gedurende een periode van 1 tot 26 weken.
 • Je wordt opgeleid in functie van de specifieke behoeften van het bedrijf waar je je IBO volgt.
 • Je kunt een opleiding volgen in een bedrijf dat is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Als je niet voldoende Nederlands spreekt en je dat nodig hebt tijdens je IBO, kan je gratis taaltraining (IBOT) volgen.  Deze opleiding wordt gegeven op de werkplek door een taaldocent van de VDAB (tijdens de werkuren, aangepast aan de behoeften van je functie).
 • Na 6 maanden IBO heb je automatisch recht op een attest van activa.brussels.
 • Aan het einde van je stage, krijg je een contract van bepaalde of van onbepaalde duur in het bedrijf als het resultaat van je IBO bevredigend is.
 • Als je een handicap hebt of als je steuntrekker bent van het RIZIV, kan je genieten van de IBO-plus. Dankzij deze opleiding kan je van een langere opleidingsduur genieten (maximum 52 weken).

Vergoeding

 • Een verplaatsingsvergoeding (uitbetaald door VDAB)
 • Een toelage  voor kinderopvang
 • Een premie die wordt berekend op basis van je uitkering (je krijgt minimum 80% van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen)

Meer info

Informeer je bij de VDAB, die instaat voor deze opleidingsmogelijkheid om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden en om meer informatie te krijgen over de IBO.

VDAB